Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne

Wymóg dotyczący obciążenia minimalnego można pomijać w przypadku łożysk pracujących ze stosunkowo niskimi prędkościami, które sytuują się w obrębie obszaru wyróżnionego kolorem zielonym na wykresie 1.

W przypadku prędkości roboczych spoza obszaru wyróżnionego kolorem zielonym należy kierować się poniższymi wskazaniami.

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Wykonaj obliczenia

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Fr ≤ 0,55 Fa oraz:

  • jeżeli bicie w łożyskowaniu nie wpływa na rozkład obciążenia w łożysku baryłkowym wzdłużnym,
    to P = 0,88 (Fa + X Fr);
  • jeżeli bicie w łożyskowaniu wpływa na rozkład obciążenia w łożysku baryłkowym wzdłużnym (np. występuje bicie innego łożyska, które wywołuje siły promieniowe),
    to P = Fa + X Fr.

Fr > 0,55 Fa → Konieczne użycie dodatkowego łożyska, przenoszącego obciążenie promieniowe

Wykonaj obliczenia

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Konieczne użycie dodatkowego łożyska, przenoszącego obciążenie promieniowe

Symbole

A
współczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
Cr
współczynnik obciążenia
= 1,8 dla serii 292
= 2,0 dla serii 293
= 2,2 dla serii 294
D
średnica zewnętrzna łożyska [mm]
d
średnica otworu łożyska [mm]
f0współczynnik zależny od metody smarowania:

Dla smarowania metodą kąpieli olejowej i wału poziomego oraz dla smarowania smarem plastycznym:
= 3 dla serii 292
= 3,5 dla serii 293
= 4 dla serii 294

Dla smarowania metodą kąpieli olejowej i wału pionowego oraz dla smarowania metodą wtryskiwania oleju:
= 6 dla serii 292
= 7 dla serii 293
= 8 dla serii 294
Fam
minimalne obciążenie osiowe [kN]
Flub obciążenie osiowe wymagane do przezwyciężenia oporu środka smarnego [kN]
Fr
obciążenie promieniowe [kN]
n
prędkość obrotowa [obr/min]
P
równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0
równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
X
współczynnik obliczeniowy
= 1,1 dla serii 292
= 1,2 dla serii 293
= 1,3 dla serii 294
X0
współczynnik obliczeniowy
= 2,5 dla serii 292
= 2,7 dla serii 293
= 2,9 dla serii 294
ν
rzeczywista lepkość kinematyczna środka smarnego [mm2/s]
SKF logo