Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk stożkowych dwurzędowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyki
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska stożkowe dwurzędowe SKF są stabilizowane cieplnie do +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z tworzyw polimerowych, patrz rozdział Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:

  • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR): od –40 do +150°C (–40 to +300 °F) 
  • kauczuk fluorowy (FKM): od –30 do +200°C (–20 to +390 °F)
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo