Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje i odmiany wykonania

SKF produkuje łożyska stożkowe czterorzędowe o konstrukcji TQI oraz TQO w następujących odmianach:

 • Łożyska o konstrukcji TQO (w układzie zbieżnym – X, ilustr. 1):
  • otwarte lub uszczelnione
  • z otworem walcowym lub stożkowym
  • z pierścieniem wewnętrznym poszerzonym z obu stron lub nie
  • ze śrubowym rowkiem w powierzchni otworu lub nie
  • w odmianie konstrukcyjnej podstawowej oraz w klasie SKF Explorer

 • Łożyska o konstrukcji TQI (w układzie rozbieżnym – O, ilustr. 2):
  • z otworem walcowym lub stożkowym
  • z pierścieniem wewnętrznym poszerzonym z jednej strony lub nie
Łożyska o konstrukcji TQO

Łożyska o konstrukcji TQO mają dwie pary złożeń koszyka z elementami tocznymi. Dwa rzędy wałeczków każdej pary są ustawione w układzie zbieżnym (X). Ponieważ TQO stanowi najpowszechniej stosowaną konstrukcję łożysk stożkowych czterorzędowych, SKF produkuje tą konstrukcję w wielu odmianach, takich jak:

Odmiana konstrukcyjnaCechy
TQON


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • bez pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu klatkowego
TQO


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi oraz między pierścieniami wewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
TQON.1


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • bez pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu sworzniowego (przewiercone wałeczki)
TQO.1


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi oraz między pierścieniami wewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu sworzniowego (przewiercone wałeczki)
TQOEN


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne, jednostronnie poszerzone
  • poszerzenia pierścieni wewnętrznych z obu stron łożyska zaprojektowane jako powierzchnie współpracujące dla uszczelnień promieniowych wału
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • bez pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu klatkowego
TQOE


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne, jednostronnie poszerzone
  • poszerzenia pierścieni wewnętrznych z obu stron łożyska zaprojektowane jako powierzchnie współpracujące dla uszczelnień promieniowych wału
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi oraz między pierścieniami wewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
TQOT


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • otwór stożkowy, zbieżność 1:12
  • na potrzeby pasowania ciasnego na czopie walca
TQOSN


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • bez pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • uszczelnienie z obu stron
TQOSNP


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między dwoma pierścieniami wewnętrznymi oraz między dwoma środkowymi pierścieniami zewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • uszczelnienie z obu stron
TQOS


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi oraz między pierścieniami wewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • uszczelnienie z obu stron
TQOSN.1


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • brak pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu sworzniowego (przewiercone wałeczki)
 • uszczelnienie z obu stron
TQOESN


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne, jednostronnie poszerzone
  • poszerzenia pierścieni wewnętrznych z obu stron łożyska zaprojektowane jako powierzchnie współpracujące dla uszczelnień promieniowych wału
 • cztery jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • brak pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • uszczelnienie z obu stron
TQOES


 • dwa dwurzędowe pierścienie wewnętrzne, jednostronnie poszerzone
  • poszerzenia pierścieni wewnętrznych z obu stron łożyska zaprojektowane jako powierzchnie współpracujące dla uszczelnień promieniowych wału
 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścienie pośrednie między pierścieniami zewnętrznymi oraz między pierścieniami wewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • uszczelnienie z obu stron

Łożyska o konstrukcji TQI

Łożyska o konstrukcji TQI mają dwie pary złożeń koszyka z elementami tocznymi. Dwa rzędy wałeczków każdej pary są ustawione w układzie rozbieżnym (O). Łożyska te zapewniają stosunkowo sztywne łożyskowanie, które może przenosić również momenty przechyłowe. W takich zastosowaniach łożyska montuje się zwykle z pasowaniem ciasnym na czopie walca – używa się wtedy odmiany konstrukcyjnej łożysk z otworem stożkowym. 

Łożyska o konstrukcji TQI stosuje się także z walcami pionowymi walcarek uniwersalnych. Do takich zastosowań potrzebne są łożyska z otworem walcowym, jako że pierścienie wewnętrzne mają na swoich miejscach osadzenia pasowanie luźne, zaś pierścienie zewnętrzne montuje się w obudowach walca z pasowaniem ciasnym.
Przykłady odmian wykonania łożysk o konstrukcji TQI:

Odmiana konstrukcyjna
Cechy
TQIN


 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie wewnętrzne
 • dwa dwurzędowe pierścienie zewnętrzne
 • bez pierścieni pośrednich
 • koszyki stalowe typu klatkowego 
TQI


 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie wewnętrzne
 • dwa dwurzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścień pośredni między pierścieniami zewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
TQI.1


 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie wewnętrzne
 • dwa dwurzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścień pośredni między pierścieniami zewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu sworzniowego (przewiercone wałeczki)
TQIT


 • jeden dwurzędowy i dwa jednorzędowe pierścienie wewnętrzne
 • dwa dwurzędowe pierścienie zewnętrzne
 • pierścień pośredni między pierścieniami zewnętrznymi
 • koszyki stalowe typu klatkowego
 • otwór stożkowy, zbieżność 1:12 lub 1:30
  • na potrzeby pasowania ciasnego na czopie walca

Łożyska uszczelnione
 • mają w porównaniu z łożyskami otwartymi następujące zalety natury ogólnej:
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • zwiększona niezawodność
  • ograniczone wymagania w zakresie obsługi
  • zmniejszone zużycie środka smarnego (nawet o 90%)
  • ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
  • mniej nadmiarowego smaru zanieczyszczającego emulsję walcowniczą – dla usprawnienia procesu walcowania i podniesienia jakości wyrobów
 • są w przypadku walcarek rozwiązaniem preferowanym
 • stanowią prosty w użyciu zamiennik wobec łożysk otwartych, ponieważ mają takie same wymiary zewnętrzne, a w przypadku określonej budowy uszczelnień cechują się także identyczną nośnością (→ Łożyska SKF Explorer)
 • mają w powierzchni zewnętrznej rowki z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (O-ringiem), zapobiegające przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń między pierścienie zewnętrzne a otwór obudowy walca
 • są wyposażane z obu stron w jedno z następujących uszczelnień:
  • uszczelnienie z kauczuku fluorowego (FKM) o konstrukcji standardowej (ilustr. 3)
  • uszczelnienie z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) o konstrukcji standardowej, do łożysk SKF Explorer (ilustr. 4)
  • uszczelnienie z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) o konstrukcji zmodernizowanej, do łożysk SKF Explorer (ilustr. 5)
  Przegląd konstrukcji tych uszczelnień zawiera tabela 1.
 • są identyfikowane za pomocą przyrostka S w oznaczeniu konstrukcji

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, które zawarto w rozdziale Materiały na uszczelnienia.

Łożyska SKF Explorer

SKF produkuje łożyska stożkowe czterorzędowe SKF Explorer standardowe i zoptymalizowane. Wspólne dla obu tych wersji są następujące cechy:

 • Wyższa nośność i znacznie zwiększona trwałość eksploatacyjna łożyska
  Zoptymalizowana geometria wewnętrzna i zawężone zakresy tolerancji zapewniają optymalny rozkład obciążeń pomiędzy wszystkie cztery rzędy wałeczków.
  Zoptymalizowane wykończenie wszystkich powierzchni styku wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
 • Zwiększona odporność na zużycie
  Efektem zaawansowanej obróbki cieplnej nadzwyczaj czystej i jednorodnej stali są pierścienie łożyskowe o zoptymalizowanej równowadze między twardością powierzchni a wytrzymałością rdzenia.
 • Rozłączny montaż i uproszczone kontrole
  Łożyska te są dostępne w postaci łożysk z czterema podzespołami zewnętrznymi (czterema osobnymi pierścieniami zewnętrznymi), z pierścieniami pośrednimi lub bez pierścieni pośrednich. Odmiany konstrukcyjne bez pierścieni pośrednich oferują prostszy montaż i demontaż oraz łatwiejsze przeprowadzanie rutynowych kontroli. Pod względem wymiarów obie konstrukcje nie różnią się, w związku z czym można stosować je zamiennie.
 • Większa skuteczność uszczelnienia
 • Śrubowy rowek w powierzchni otworu
  SKF produkuje te łożyska standardowo ze śrubowym rowkiem w powierzchni otworu (→ Konstrukcja łożyskowań).
Zoptymalizowane łożyska SKF Explorer mają następujące cechy dodatkowe:
 • Całkowita zamienność łożysk
  Identyczność wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz równoważność nośności łożysk otwartych (z przyrostkiem E8 w oznaczeniu) i uszczelnionych (z przyrostkiem E81 w oznaczeniu) czyni je wzajemnie zamiennymi. 
 • Równie wysoka nośność łożysk uszczelnionych i otwartych
  Zoptymalizowana, zwarta konstrukcja uszczelnienia pozwoliła na zastosowanie w łożyskach uszczelnionych i otwartych wałeczków o identycznych wymiarach (ilustr. 6), a tym samym na uzyskanie jednakowej nośności.
 • Większa skuteczność uszczelnienia
  Zmodernizowana konstrukcja uszczelnienia (przyrostek E8(X)1 w oznaczeniu, → Łożyska uszczelnione) gwarantuje wysoce skuteczną ochronę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, utrzymuje tarcie oraz ilość wydzielanego na jego skutek ciepła na niskim poziomie i przyczynia się do zwiększenia trwałości środka smarnego. Ponadto ta konstrukcja uszczelnienia zapewnia skuteczniejsze zatrzymywanie środka smarnego, ogranicza do minimum niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i obniża koszty obsługi.
 • Łatwy do zamontowania zestaw uszczelnienia
  Opcja ta umożliwia przekształcenie łożysk otwartych (z przyrostkiem E8 w oznaczeniu) w łożyska uszczelnione na dalszym etapie okresu eksploatacji.
 • Niewystający koszyk
  W łożyskach z przyrostkiem E8 w oznaczeniu, koszyk nie wystaje poza powierzchnie czołowe.
Cechy konstrukcyjne umożliwiające dosmarowywanie

Uszczelnione łożyska stożkowe czterorzędowe mogą być dosmarowywane za sprawą następujących umożliwiających to cech lub ich kombinacji:

 • otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym i w pierścieniach pośrednich między pierścieniami zewnętrznymi (ilustr. 7)
 • rowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścieni łożyska:
  • smarowanie tylko przez pierścienie zewnętrzne w przypadku założenia uszczelnienia między pierścieniami wewnętrznymi (ilustr. 8) – w oznaczeniu przyrostek np. VA901 lub E(8)1
  • smarowanie przez pierścienie zewnętrzne i/lub wewnętrzne w przypadku braku uszczelnienia między pierścieniami wewnętrznymi (ilustr. 9) – w oznaczeniu przyrostek np. VA903 lub E3;
 • rowek smarowy i otwory smarowe w pierścieniu wewnętrznym oraz odstęp między pierścieniami wewnętrznymi (ilustr. 10)
 • otwory smarowe w obrzeżach pierścienia wewnętrznego, przy uszczelnieniach (ilustr. 11)

Łożyska uszczelnione z przyrostkiem VA902 lub E2 w oznaczeniu nie mają cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie (ilustr. 12).

Odmiany konstrukcyjne/cechy

SKF produkuje łożyska o konstrukcji TQI oraz TQO w różnych odmianach, z różnymi cechami. Powiązane z łożyskami odmiany i cechy wyszczególniono w tablicach produktowych (→ tablice produktowe odmian konstrukcyjnych TQI oraz TQO), w kolumnie Odmiana konstrukcyjna/cecha. W kwestii rozmiarów oraz kombinacji odmian konstrukcyjnych i cech, które nie zostały podane w tablicach produktowych, skontaktuj się z SKF. Odmiany konstrukcyjne i cechy identyfikują objaśnione poniżej znaki:


Odmiany konstrukcyjne
EPoszerzone pierścienie wewnętrzne
ENE + N
ESNE + S + N
NBrak pierścieni pośrednich
N.1N + .1
SŁożysko uszczelnione
SNS + N
SN.1S + N + .1
.1Koszyki stalowe typu sworzniowego i przewiercone wałeczki


Cechy (ilustr. 13)
GŚrubowy rowek w powierzchni otworu pierścienia wewnętrznego (pierścieni wewnętrznych) (→ Konstrukcja łożyskowań)
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSOtwory smarowe w obrzeżu pierścienia wewnętrznego – zwykle w łożyskach przeznaczonych do układów pionowych z wirującymi pierścieniami zewnętrznymi
WRowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścieni łożyskowych
WIRowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścienia wewnętrznego (pierścieni wewnętrznych)
WILSWI + LS
WORowki smarowe w powierzchniach czołowych pierścienia zewnętrznego (pierścieni zewnętrznych)
SIUszczelnienie między dwoma pierścieniami wewnętrznymi
YRowek smarowy i otwory smarowe w pierścieniu wewnętrznym oraz odstęp między pierścieniami wewnętrznymi
Koszyki

Łożyska stożkowe czterorzędowe SKF wyposaża się albo w cztery koszyki tłoczone stalowe typu klatkowego (ilustr. 14), albo w cztery koszyki stalowe typu sworzniowego (przewiercone wałeczki, ilustr. 15).

Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały KoszykiMateriały na koszyki.

SKF logo