Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

W zależności od konstrukcji łożyska, możliwe może być także osobne montowanie elementów łożysk stożkowych czterorzędowych. Poszczególne pierścienie jednego łożyska muszą zostać zamontowane w odpowiedniej kolejności i pozycji. Nie wolno ich też zamienić z pierścieniami innego łożyska, gdy montuje się kilka łożysk jednocześnie. Z tego względu zastosowano pewne ułatwiające montaż środki ostrożności:
  • Elementy danego łożyska są oznaczone literami wskazującymi prawidłową kolejność montażu (ilustr. 1).
  • Wszystkie elementy danego łożyska są oznaczone tym samym numerem seryjnym.
Do każdego łożyska firma SKF dołącza szczegółową instrukcję montażu. Instrukcje montażu i obsługi – w szczególności te dotyczące łożysk czopów walca – zawarto również w broszurze SKF zatytułowanej Instrukcje montażu i obsługi łożysk stożkowych czterorzędowych SKF Explorer.
Jeśli nie dysponujesz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego montażu łożysk stożkowych czterorzędowych – zwłaszcza jeżeli chodzi o łożyska wielkogabarytowe – rozważ zwrócenie się do SKF o wsparcie personelu serwisowego. Szczegółowe informacje na temat świadczonej przez SKF usługi montażu są udzielane na życzenie.

Strefa obciążona

W większości zastosowań kierunek obciążenia promieniowego jest stały. Zależnie od stosunku między obciążeniami osiowymi i promieniowymi, pod obciążeniem znajduje się zwykle jedynie około jednej czwartej bieżni pierścienia zewnętrznego. Z tego względu: 

  • Każdy pierścień zewnętrzny jest podzielony na cztery strefy, opatrzone na powierzchniach czołowych numerami od I do IV.
  • Oznaczenia strefy I są ponadto połączone linią przebiegającą przez powierzchnię zewnętrzną (ilustr. 2).
  • Przy pierwszym montażu łożyska, strefę I (wyróżnioną linią przebiegającą przez powierzchnię zewnętrzną) należy ustawić w kierunku oddziaływania obciążenia.
  • Zależnie od warunków pracy, po upływie pewnego okresu eksploatacji pierścienie zewnętrzne trzeba przekręcić o 90°, tak aby oddziaływaniu obciążenia poddawana była inna, kolejna strefa.
SKF logo