Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk stożkowych jednorzędowych dopasowanych w zespoły.
Basic bearing designation system

Przykłady

31324 X/DFgdzie31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230gdzie32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Zob. Oznaczenia łożysk, albo identyfikacja po numerze rysunku.

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Bwiększy kąt działania niż w wykonaniu standardowym

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
T..
liczbą następującą bezpośrednio po literze T wskazana szerokość całkowita zespołu dopasowanych łożysk w układzie rozbieżnym lub tandem
Xwymiary główne zmienione na zgodne z normą ISO

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA5wałeczki utwardzane powierzchniowo

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CL7Ckonstrukcja o podwyższonych parametrach użytkowych (dostępna na specjalne zamówienie)
P5
tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji P5
U..
litera U w połączeniu z jednocyfrową lub dwucyfrową liczbą wskazuje na zawężoną tolerancję szerokości całkowitej; przykłady:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
zmodyfikowana tolerancja szerokości pierścienia do +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DB..
dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie rozbieżnym (O); konstrukcja pierścieni odległościowych określona przez liczbę następującą bezpośrednio po przyrostku DB
DF..
dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie zbieżnym (X); konstrukcja pierścienia odległościowego określona przez liczbę następującą bezpośrednio po przyrostku DF
DT..
dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie tandem; konstrukcja pierścieni odległościowych określona przez liczbę następującą bezpośrednio po przyrostku DT
C...
luz specjalny; dwu- lub trzycyfrowa liczba umieszczona bezpośrednio po literze C określa średni luz wewnętrzny osiowy w μm; zakres luzu pozostaje taki sam jak podano w tabeli 1

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
PEX
łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożyska o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer tego samego rozmiaru
VA321zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
VA606wypukła bieżnia na pierścieniu zewnętrznym, profil logarytmiczny na pierścieniu wewnętrznym i specjalna obróbka cieplna
VA607jak VA606, ale inna tolerancja średnicy zewnętrznej
VB022wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 0,3 mm
VB026wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm
VB061wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8 mm
VB134wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 1 mm
VB406wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm i na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 2 mm
VB481wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8,5 mm
VC027
zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VC068
zawężone tolerancje geometryczne i specjalna obróbka cieplna
VE141
jedno wycięcie ustalające (rowek) w pierścieniu zewnętrznym
VE174jedno wycięcie ustalające (rowek) w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy, zawężone tolerancje geometryczne
VQ051zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VQ117specjalne tolerancje bicia promieniowego i osiowego
VQ267zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego do ±25 µm
VQ492specjalna tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ494zawężone tolerancje bicia promieniowego
VQ495
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ506
zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ507
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ523
CL7C z zawężoną tolerancją szerokości pierścienia wewnętrznego i z zawężonym lub przesuniętym przedziałem tolerancji dla średnicy zewnętrznej

SKF logo