Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk stożkowych jednorzędowych dopasowanych w zespoły.
Basic bearing designation system

Przykłady

31324 X/DFgdzie31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230gdzie32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Patrz Oznaczenia łożysk lub identyfikacja po numerze rysunku

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
BWiększy kąt działania niż w wykonaniu standardowym

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
T..
Liczba występująca bezpośrednio po literze T określa szerokość całkowitą zespołu dopasowanych łożysk w układzie rozbieżnym lub tandem.
XWymiary główne zmienione na zgodne z normą ISO

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA5Wałeczki utwardzane powierzchniowo

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CL7CKonstrukcja o podwyższonych parametrach użytkowych (dostępna na specjalne zamówienie)
P5
Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji P5
U..
Litera U w połączeniu z jednocyfrową lub dwucyfrową liczbą wskazuje na zawężoną tolerancję szerokości całkowitej; przykłady:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Zmodyfikowana tolerancja szerokości pierścienia do +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DB..
Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie rozbieżnym (O). Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DB określa konstrukcję pierścieni odległościowych.
DF..
Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie zbieżnym (X). Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DF określa konstrukcję pierścienia odległościowego.
DT..
Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie tandem. Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DT określa konstrukcję pierścieni odległościowych.
C...
Luz specjalny. Dwu- lub trzycyfrowa liczba umieszczona bezpośrednio po literze C określa średni luz wewnętrzny osiowy w μm. Zakres luzu pozostaje taki sam jak podano w tabeli 1.

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie (nie dotyczy)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
PEX
Łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożyska o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer tego samego rozmiaru
VA321Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
VA606Wypukła bieżnia na pierścieniu zewnętrznym, profil logarytmiczny na pierścieniu wewnętrznym i specjalna obróbka cieplna
VA607Tak samo jak VA606, ale inna tolerancja średnicy zewnętrznej
VB022Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 0,3 mm
VB026Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm
VB061Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8 mm
VB134Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 1 mm
VB406Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm i na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 2 mm
VB481Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8,5 mm
VC027
Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VC068
Zawężone tolerancje geometryczne i specjalna obróbka cieplna
VE141
Jedno wycięcie ustalające (rowek) w pierścieniu zewnętrznym
VE174Jedno wycięcie ustalające (rowek) w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy, zawężone tolerancje geometryczne
VQ051Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VQ117Specjalne tolerancje bicia promieniowego i osiowego
VQ267Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego do ±25 µm
VQ492Specjalna tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ494Zawężone tolerancje bicia promieniowego
VQ495
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ506
Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ507
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ523
CL7C z zawężoną tolerancją szerokości pierścienia wewnętrznego i z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej

SKF logo