Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe dopasowane w zespoły

Łożyska stożkowe dopasowane w zespoły w układzie rozbieżnym (O)
Oferowany przez SKF asortyment łożysk stożkowych jednorzędowych dopasowanych w zespoły (ilustr. 1) bazuje na powszechnie stosowanych rozmiarach łożysk stożkowych jednorzędowych. Zależnie od wymogów obowiązujących w poszczególnych zastosowaniach, łożyska stożkowe dopasowane w zespoły dostępne są w różnych konstrukcjach i odmianach wykonania:
 • łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie zbieżnym (X)
 • łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie rozbieżnym (O)
 • łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie tandem
 • łożyska o konstrukcji podstawowej oraz łożyska SKF Explorer
Na podstawowy asortyment SKF składają się łożyska dopasowane w zespoły wymienione w tablicach produktowych. Na specjalne zamówienie SKF może dostarczać także inne łożyska dopasowane w zespoły.

Cechy łożyska

 • Wysoka nośność
  Zależnie od konstrukcji, łożyska dopasowane w zespoły nadają się do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych i osiowych. Zdolność łożysk stożkowych do przenoszenia obciążeń osiowych rośnie wraz ze wzrostem kąta działania α. Wartość kąta działania, mieszcząca się zwykle w przedziale od 10 do 30°, jest powiązana ze współczynnikiem obliczeniowym e (→ tablice produktowe): im wyższa wartość e, tym większy kąt działania.
 • Obciążenia osiowe w obu kierunkach
  Łożyska dopasowane w zespoły ustalają wał osiowo w obu kierunkach z określonym luzem osiowym lub napięciem wstępnym, zależnie od konstrukcji.
 • Wysoka sztywność
  Zależnie od konstrukcji, łożyska dopasowane w zespoły pozwalają na uzyskanie stosunkowo sztywnych łożyskowań.
 • Dostarczane w zestawach
  Łożyska i pierścień odległościowy (ew. pierścienie odległościowe) są dopasowywane w produkcji i dostarczane jako zestaw, gotowe do zamontowania.
 • Niskie tarcie
  Linie rzutowania bieżni poszczególnych łożysk pojedynczych przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska (wierzchołek A na ilustr. 2), co zapewnia faktyczne toczenie i w związku z tym niskie poziomy momentu tarcia podczas pracy.
  Zoptymalizowany kształt czoła wałeczka i wykończenie powierzchni obrzeża (ilustr. 3) każdego łożyska pojedynczego sprzyjają powstawaniu filmu smarnego, co przekłada się na ograniczenie tarcia. Przyczynia się to również do zmniejszenia ilości ciepła wytwarzanego wskutek tarcia i do ograniczenia zużycia obrzeża. Ponadto łożyska skuteczniej zachowują napięcie wstępne i generują niższe poziomy hałasu podczas pracy.
 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  Wypukłe (baryłkowate) profile bieżni łożysk o konstrukcji podstawowej i logarytmiczne profile bieżni łożysk SKF Explorer optymalizują rozkład obciążenia wzdłuż powierzchni styku, ograniczają naprężenia szczytowe na czołach wałeczków (ilustr. 4) oraz zmniejszają wrażliwość na niewspółosiowość i ugięcie wału w porównaniu z konwencjonalnymi bieżniami o profilu prostym (ilustr. 5).
 • Zwiększona niezawodność eksploatacyjna
  Zoptymalizowane wykończenie powierzchni styku wałeczków i bieżni wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
 • Jednorodność kształtowa i wymiarowa wałeczków
  Wałeczki stosowane w łożyskach stożkowych SKF są produkowane w tak wąskich tolerancjach wymiarowych i geometrycznych, że są praktycznie identyczne. Zapewnia to optymalny rozkład obciążenia pomiędzy wałeczki w pojedynczym łożysku oraz równomierny pomiędzy oba łożyska dopasowane w zespół, obniża poziomy hałasu i drgań oraz umożliwia precyzyjniejsze nastawianie napięcia wstępnego.
 • Obniżenie temperatur szczytowych w okresie rozruchu (docierania)
  Łożyska stożkowe przechodzą zwykle okres rozruchu (docierania). W okresie rozruchu w łożyskach stożkowych o konstrukcji konwencjonalnej występuje znaczne tarcie, które powoduje zużycie. Zjawisko to można zaobserwować w postaci skokowego wzrostu temperatury (wykres 1). W przypadku łożysk stożkowych SKF, tarcie, wydzielane wskutek niego ciepło i zużycie są znacznie zmniejszone – pod warunkiem, że łożyska są prawidłowo zamontowane i nasmarowane.
SKF logo