Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wyznaczanie obciążenia promieniowego działającego na łożyska dopasowane w zespół

W przypadku zabudowy pary dopasowanych łożysk w układzie zbieżnym lub rozbieżnym z trzecim łożyskiem, łożyskowanie jest statycznie niewyznaczalne. W takiej sytuacji najpierw trzeba obliczyć obciążenie promieniowe Fr działające na parę dopasowanych łożysk.

Łożyska dopasowane w zespół w układzie zbieżnym (X)

W przypadku par łożysk dopasowanych w zespół w układzie zbieżnym (X) (ilustr. 1) można przyjąć, że obciążenie promieniowe działa w geometrycznym środku zespołu łożysk, ponieważ odległość pomiędzy środkami nacisku dwóch łożysk w parze jest niewielka w porównaniu z odległością pomiędzy geometrycznymi środkami zespołu łożysk i pozostałego łożyska. Można wówczas przyjąć, że łożyskowanie jest statycznie wyznaczalne.

Łożyska dopasowane w zespół w układzie rozbieżnym (O)

Odległość pomiędzy środkami nacisku dwóch łożysk dopasowanych w zespół w układzie rozbieżnym (O) jest znaczna w porównaniu z odległością L pomiędzy geometrycznymi środkami zespołu łożysk i pozostałego łożyska (ilustr. 2). W związku z tym konieczne jest określenie obciążenia działającego na parę dopasowanych łożysk oraz odległości a1, w jakiej działa obciążenie. Wielkość obciążenia promieniowego można wyznaczyć według następującego wzoru:
gdzie
Frobciążenie promieniowe działające na parę łożysk [kN]
Kr
siła promieniowa działająca na wał [kN]
L
odległość pomiędzy geometrycznymi środkami dwóch węzłów łożyskowych [mm]
L1odległość między środkiem węzła łożyskowego I i punktem przyłożenia siły Kr [mm]
a
odległość pomiędzy środkami nacisku łożysk [mm] (→ tablica produktowa)
a1
odległość między geometrycznym środkiem zespołu łożysk i punktem przyłożenia obciążenia promieniowego Fr [mm]
(→ wykres 1, Y2 → tablica produktowa)
SKF logo