Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenie minimalne
Więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C

Z wyjątkiem łożysk SKF Explorer:
Frm = 0 017 C

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Układ tandem1)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa
Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
Równoważne obciążenie statyczne
Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)

P0 = Fr + Y0 Fa

Układ tandem1)

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

1) Przy wyznaczaniu obciążenia osiowego Fakieruj się informacjami zawartymi w punkcie Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowywanych pojedynczo lub parami w zespole w układzie tandem.

Symbole

C
nominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablice produktowe)
e
współczynnik obliczeniowy (→ tablice produktowe)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frm
minimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0
równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Y, Y0, Y1, Y2współczynniki obliczeniowe (→ tablice produktowe)

SKF logo