Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Więcej informacji
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C

Except for SKF Explorer bearings:
Frm = 0,017 C

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Więcej informacji
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Układ tandem1)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa
Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Więcej informacji
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska.
Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)

P0 = Fr + Y0 Fa

Układ tandem1)

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

1) W kwestii wyznaczania obciążenia osiowego Fa, patrz Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowanych pojedynczo lub parami w układzie tandem.

Symbole

C
nominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablice produktowe)
e
współczynnik obliczeniowy (→ tablice produktowe)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frm
minimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0
równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Y, Y0, Y1, Y2współczynniki obliczeniowe (→ tablice produktowe)

SKF logo