Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk stożkowych jednorzędowych.
Basic bearing designation system

Przykłady

32206 B/CL7CVA606gdzie32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7Cgdzie23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Przedrostki
Jłożysko metryczne oznaczone zgodnie z systemem oznaczeń ABMA (norma ANSI/ABMA 19.2)
Tłożysko metryczne zgodne z normą ISO 355

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Zob. Oznaczenia łożysk, albo identyfikacja po numerze rysunku.

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Bwiększy kąt działania niż w wykonaniu standardowym

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
R
łożysko z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
Xwymiary główne zmienione na zgodne z normą ISO

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
TN9koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
TNH
koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA2pierścień zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA3pierścień wewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA4
pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA5wałeczki utwardzane powierzchniowo
HB1
pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie
HN3pierścień wewnętrzny o powierzchni poddanej specjalnej obróbce cieplnej
L4B
pierścienie łożyskowe oraz wałeczki ze specjalną powłoką na powierzchni

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
/1
/-1

do

/-3
/4
odbiegające od normy tolerancje szerokości podzespołów wewnętrznych i zewnętrznych dla łożysk calowych (tabela 1)
CL0tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 0 wg ABMA (dla łożysk calowych)
CL00tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 00 wg ABMA (dla łożysk calowych)
P5
tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji P5
U..
litera U w połączeniu z jednocyfrową lub dwucyfrową liczbą wskazuje na zawężoną tolerancję szerokości całkowitej; przykłady:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
zmodyfikowana tolerancja szerokości pierścienia do +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły  (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
CL7Ałożysko do zębników, zastąpione przez CL7C
CL7Ckonstrukcja wysokosprawna
CLNzawężone tolerancje szerokości pierścieni i szerokości całkowitej zgodne z klasą dokładności 6X wg ISO
PEX
łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożyska o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer tego samego rozmiaru
V001
CL7C i /2
VA321zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
VA606wypukła bieżnia na pierścieniu zewnętrznym, profil logarytmiczny na pierścieniu wewnętrznym i specjalna obróbka cieplna
VA607jak VA606, ale inna tolerancja średnicy zewnętrznej
VB022wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 0,3 mm
VB026wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm
VB061wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8 mm
VB134wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 1 mm
VB406wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm i na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 2 mm
VB481wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8,5 mm
VC027
zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VC068
zawężone tolerancje geometryczne i specjalna obróbka cieplna
VE141
jedno wycięcie ustalające (rowek) w pierścieniu zewnętrznym
VE174jedno wycięcie ustalające (rowek) w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy, zawężone tolerancje geometryczne
VQ051zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VQ117specjalne tolerancje bicia promieniowego i osiowego
VQ267zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego do ±25 µm
VQ492specjalna tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ494zawężone tolerancje bicia promieniowego
VQ495
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ506
zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ507
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ523
CL7C z zawężoną tolerancją szerokości pierścienia wewnętrznego i z zawężonym lub przesuniętym przedziałem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ601
tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 0 wg ABMA (dla łożysk calowych)
SKF logo