Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk stożkowych jednorzędowych.
Basic bearing designation system

Przykłady

32206 B/CL7CVA606gdzie32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7Cgdzie23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
JŁożysko metryczne oznaczone zgodnie z systemem oznaczeń ABMA (norma ANSI/ABMA 19.2)
TŁożysko metryczne zgodne z normą ISO 355

Test Designation 2Basic designation
Patrz Oznaczenia łożysk lub identyfikacja według numeru rysunku

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
BWiększy kąt działania niż w wykonaniu standardowym

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
Łożysko z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
XWymiary główne zmienione na zgodne z normą ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9Koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
TNH
Koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HA2Pierścień zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA3Pierścień wewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HA4
Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny oraz wałeczki utwardzane powierzchniowo
HA5Wałeczki utwardzane powierzchniowo
HB1
Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie
HN3Pierścień wewnętrzny o powierzchni poddanej specjalnej obróbce cieplnej
L4B
Pierścienie łożyskowe oraz wałeczki ze specjalną powłoką na powierzchni

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1

do

/-3
/4
Odbiegające od normy tolerancje szerokości podzespołów wewnętrznych i zewnętrznych dla łożysk calowych (tabela 1)
CL0Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 0 wg ABMA (dla łożysk calowych)
CL00Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 00 wg ABMA (dla łożysk calowych)
P5
Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji P5
U..
Litera U w połączeniu z jednocyfrową lub dwucyfrową liczbą wskazuje na zawężoną tolerancję szerokości całkowitej; przykłady:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Zmodyfikowana tolerancja szerokości pierścienia do +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings (nie dotyczy)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization (nie dotyczy)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrication (nie dotyczy)

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7AŁożysko do zębników, zastąpione przez CL7C
CL7CKonstrukcja o podwyższonych parametrach użytkowych
CLNZawężone tolerancje szerokości pierścieni i szerokości całkowitej zgodne z klasą dokładności 6X wg ISO
PEX
Łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożyska o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer tego samego rozmiaru
V001
CL7C i /2
VA321Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
VA606Wypukła bieżnia na pierścieniu zewnętrznym, profil logarytmiczny na pierścieniu wewnętrznym i specjalna obróbka cieplna
VA607Tak samo jak VA606, ale inna tolerancja średnicy zewnętrznej
VB022Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 0,3 mm
VB026Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm
VB061Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8 mm
VB134Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 1 mm
VB406Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm i na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 2 mm
VB481Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8,5 mm
VC027
Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VC068
Zawężone tolerancje geometryczne i specjalna obróbka cieplna
VE141
Jedno wycięcie ustalające (rowek) w pierścieniu zewnętrznym
VE174Jedno wycięcie ustalające (rowek) w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy, zawężone tolerancje geometryczne
VQ051Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości
VQ117Specjalne tolerancje bicia promieniowego i osiowego
VQ267Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego do ±25 µm
VQ492Specjalna tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ494Zawężone tolerancje bicia promieniowego
VQ495
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ506
Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego
VQ507
CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ523
CL7C z zawężoną tolerancją szerokości pierścienia wewnętrznego i z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej
VQ601
Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji 0 wg ABMA (dla łożysk calowych)
SKF logo