Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska o konstrukcji podstawowej
 • mają konstrukcję i geometrię wewnętrzną, które umożliwiają uzyskiwanie wysokiej trwałości eksploatacyjnej
 • mają wypukłe (baryłkowate) profile bieżni i zoptymalizowane wykończenie powierzchni obrzeża prowadzącego na pierścieniu wewnętrznym, przyczyniające się do obniżenia temperatur pracy i zmniejszenia zużycia środka smarnego w porównaniu z łożyskami o konstrukcji konwencjonalnej
 • mają nośności znamionowe zgodne z ISO lub nawet wyższe (→ tablica produktowa)
 • stanowią ekonomiczne rozwiązanie na potrzeby standardowych zastosowań przemysłowych
Na specjalne zamówienie firma SKF może dostarczyć dowolny pierścień wewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami (podzespół wewnętrzny) oraz dowolny pierścień zewnętrzny (podzespół zewnętrzny) osobno (ilustr. 1).
Łożyska SKF Explorer
SKF stale rozszerza swój asortyment łożysk SKF Explorer. Oprócz dostępnych obecnie łożysk stożkowych jednorzędowych SKF Explorer (→ tablica produktowa), łożyska stożkowe o konstrukcji podstawowej mogą być produkowane przez SKF w klasie osiągów roboczych SKF Explorer, na specjalne zamówienie. Tego rodzaju łożyska stożkowe klasy SKF Explorer są identyfikowane za pomocą przyrostka PEX w oznaczeniu.
Łożyska do określonych zastosowań

Na potrzeby zastosowań, gdzie łożyska pracują w wyjątkowych warunkach, SKF produkuje na specjalne zamówienie indywidualizowane łożyska stożkowe jednorzędowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych specjalnych zastosowań, SKF produkuje na przykład łożyska do zębników oraz łożyska o niskim tarciu, o niżej opisanych cechach:

Łożyska do zębników

 • są przeznaczone do wałów zębnika w mechanizmach różnicowych przekładni samochodowych, gdzie zapewniają stałe i precyzyjne zazębienie
 • mają bardzo wąskie tolerancje geometryczne i umożliwiają uzyskiwanie wysokiego napięcia wstępnego 
 • mają specjalną charakterystykę tarcia i mogą być nastawiane osiowo w wąskich zakresach z zastosowaniem metody momentu tarcia
 • mają konstrukcję wewnętrzną sprzyjającą powstawaniu hydrodynamicznego filmu smarnego znacząco zmniejszającego tarcie – i w efekcie obniżającego temperaturę pracy – w okresie docierania (rozruchu) 
 • zachowują nastawione napięcie wstępne, o ile są prawidłowo montowane, smarowane i obsługiwane
 • są identyfikowane za pomocą przyrostka CL7C w oznaczeniu

Łożyska o niskim tarciu

 • wychodzą naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu na zmniejszanie tarcia i zużycia energii
 • optymalizują zmniejszenie tarcia za sprawą swej geometrii wewnętrznej, liczby wałeczków, wykończenia powierzchni oraz koszyka o zmodyfikowanej konstrukcji
 • cechują się momentem tarcia o co najmniej 30% mniejszym niż w przypadku standardowego łożyska SKF tego samego rozmiaru
 • zazwyczaj nie muszą przechodzić okresu rozruchu (docierania), ponieważ ich zoptymalizowane profile styku zapewniają optymalny rozkład obciążenia i następuje w nich tylko niewielki, kontrolowany spadek napięcia wstępnego
 • wytwarzają mniej ciepła na skutek tarcia, dzięki czemu umożliwiają uzyskanie dłuższych okresów pracy smaru do wymiany lub osiąganie wyższych prędkości
 • mają złożenie koszyka z wałeczkami o mniejszej masie, powodujące tym samym w łożysku mniejsze siły bezwładności, co ogranicza niebezpieczeństwo występowania poślizgów i zatarć
 • zwykle są wykorzystywane w przekładniach samochodowych i przemysłowych
Łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
SKF produkuje niektóre rozmiary łożysk stożkowych jednorzędowych także w wersji z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 2). Łożyska te łatwo ustala się osiowo w oprawie. Otwór w oprawie wykonuje się w tym przypadku prościej i niższym kosztem, ponieważ nie są potrzebne występy oporowe w oprawie.
Koszyki

Łożyska stożkowe jednorzędowe SKF wyposaża się w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 1. Standardowy koszyk tłoczony stalowy nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska. Jeżeli potrzebne jest łożysko z koszykiem innym niż standardowy, należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo