Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe jednorzędowe
Łożyska stożkowe jednorzędowe SKF (ilustr. 1) są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie występujących obciążeń promieniowych i osiowych. Linie rzutowania bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska (wierzchołek A na ilustr. 2), co zapewnia faktyczne toczenie i w związku z tym niskie poziomy momentu tarcia podczas pracy. Zdolność łożysk stożkowych do przenoszenia obciążeń osiowych rośnie wraz ze wzrostem kąta działania α. Wartość kąta działania, mieszcząca się zwykle w przedziale od 10 do 30°, jest powiązana ze współczynnikiem obliczeniowym e (→ tablica produktowa): im wyższa wartość e, tym większy kąt działania.

Łożyska stożkowe jednorzędowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach i odmianach wykonania (→ Konstrukcje i odmiany wykonania) oraz wielu seriach i rozmiarach, w tym jako:

 • łożyska o konstrukcji podstawowej
 • łożyska SKF Explorer
 • łożyska do określonych zastosowań
 • łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym

Cechy łożyska

 • Niskie tarcie
  Zoptymalizowany kształt czoła wałeczka i wykończenie powierzchni obrzeża (ilustr. 3) sprzyjają powstawaniu filmu smarnego, co przekłada się na ograniczenie tarcia. Przyczynia się to również do zmniejszenia ilości ciepła wytwarzanego wskutek tarcia i do ograniczenia zużycia obrzeża. Ponadto łożyska skuteczniej zachowują napięcie wstępne i generują niższe poziomy hałasu podczas pracy.
 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  Wypukłe (baryłkowate) profile bieżni łożysk o konstrukcji podstawowej i logarytmiczne profile bieżni łożysk SKF Explorer optymalizują rozkład obciążenia wzdłuż powierzchni styku, ograniczają naprężenia szczytowe na czołach wałeczków (ilustr. 4) oraz zmniejszają wrażliwość na niewspółosiowość i ugięcie wału w porównaniu z konwencjonalnymi bieżniami o profilu prostym (ilustr. 5).
 • Zwiększona niezawodność eksploatacyjna
  Zoptymalizowane wykończenie powierzchni styku wałeczków i bieżni wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
 • Jednorodność kształtowa i wymiarowa wałeczków
  Wałeczki stosowane w łożyskach stożkowych SKF są produkowane w tak wąskich tolerancjach wymiarowych i geometrycznych, że są praktycznie identyczne. Zapewnia to optymalny rozkład obciążenia, obniża poziomy hałasu i drgań oraz umożliwia precyzyjniejsze nastawianie napięcia wstępnego.
 • Łożyskowanie sztywne
  Łożysko stożkowe jednorzędowe nastawia się zazwyczaj względem drugiego łożyska stożkowego. Zastosowanie napięcia wstępnego pozwala na uzyskanie łożyskowania sztywnego.
 • Obniżenie temperatur szczytowych w okresie rozruchu (docierania)
  Łożyska stożkowe przechodzą zwykle okres rozruchu (docierania). W okresie rozruchu w łożyskach stożkowych o konstrukcji konwencjonalnej występuje znaczne tarcie, które powoduje zużycie. Zjawisko to można zaobserwować w postaci skokowego wzrostu temperatury (wykres 1). W przypadku łożysk stożkowych SKF, tarcie, wydzielane wskutek niego ciepło i zużycie są znacznie zmniejszone – pod warunkiem, że łożyska są prawidłowo zamontowane i nasmarowane.
 • Rozłączność i zamienność
  Pierścień wewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami (podzespół wewnętrzny) można zamontować niezależnie od pierścienia zewnętrznego (podzespołu zewnętrznego). Co więcej, elementy rozłączne (ilustr. 6) można stosować zamiennie. Upraszcza to montaż i demontaż, a także rutynowe kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
SKF logo