Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowywanych pojedynczo lub parami w układzie tandem

Gdy łożysko stożkowe jednorzędowe jest poddawane obciążeniu promieniowemu, obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą pod kątem w stosunku do osi łożyska. W łożysku wytwarzana jest wówczas wewnętrzna siła osiowa. Tą siłę należy uwzględnić podczas obliczania obciążeń równoważnych dla łożyskowań składających się z dwóch pojedynczych łożysk i/lub par łożysk w układzie tandem.

W tabeli 1 są podane potrzebne wzory obliczeniowe dla różnych układów łożysk i przypadków obciążenia. Równania te obowiązują pod następującymi warunkami:

  • łożyska są nastawione względem siebie na luz praktycznie zerowy, lecz bez jakiegokolwiek napięcia wstępnego
  • łożysko A jest poddawane obciążeniu promieniowemu FrA, a łożysko B – obciążeniu promieniowemu FrB
  • zarówno FrA, jak i FrB traktuje się zawsze jako dodatnie, nawet jeśli obciążenia działają w kierunku przeciwnym do wskazanego na rysunkach
  • obciążenia promieniowe działają w środkach nacisku łożysk (→ wymiar a w tablicy produktowej).

Kato zewnętrzna siła osiowa działająca na wał lub na oprawę. Przypadki obciążenia 1c i 2c znajdują zastosowanie także przy Ka = 0.
Wartości współczynnika obliczeniowego Y podano w tablicy produktowej.

SKF logo