Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia

Minimum load

Więcej informacji
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C

Z wyjątkiem łożysk SKF Explorer:
Frm = 0,017 C

Wykonaj obliczenia
Equivalent dynamic bearing load

Więcej informacji
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,4 Fr + Y Fa1)

Wykonaj obliczenia
Equivalent static bearing load

Więcej informacji
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr

P0 < Fr → P0 = Fr

1) W kwestii wyznaczania obciążenia osiowego Fa, patrz Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowanych pojedynczo lub parami w układzie tandem.

Symbole

C
nominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablica produktowa)
e
współczynnik obliczeniowy (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frm
minimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0
równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Y
współczynnik obliczeniowy (→ tablica produktowa)
SKF logo