Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk stożkowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyk
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska stożkowe SKF są stabilizowane cieplnie do:
  • D ≤ 160 mm → +120°C (250 °F)
  • D > 160 mm → +150°C (300 °F)

Koszyki

Koszyki stalowe oraz wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK) mogą pracować w takich samych temperaturach roboczych jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z innych tworzyw polimerowych, patrz rozdział Materiały na koszyki.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo