Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk stożkowych wzdłużnych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych, tulei dystansowych i wałeczków
  • koszyk
  • uszczelnienie
  • element ustalający
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe, tuleje dystansowe i wałeczki

Łożyska stożkowe wzdłużne SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +120°C (+250°F).

Koszyki

Koszyki stalowe oraz mosiężne mogą pracować w takich samych temperaturach roboczych jak pierścienie łożyskowe, tuleje i wałeczki.

Uszczelnienia

Dla uszczelnień wykonanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100°C (od –40 do +210°F).
W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).

Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Elementy ustalające

Pokrywy z blachy stalowej mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe, tuleje i wałeczki.

Zakres temperatury pracy dopuszczalnej dla pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym (O-ringów) wynosi od –40 do +100°C (od –40 do +210°F).
W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF, patrz Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo