Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Osiągalne prędkości

Osiągalne prędkości podane w tabeli produktowej są wartościami wzorcowymi i obowiązują tylko w określonych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Osiągalne prędkości.

Łożyska uszczelnione

Ponieważ na wardze uszczelniającej nie występuje tarcie, osiągalna prędkość łożyska uszczelnionego jest taka sama jak w przypadku łożyska otwartego tego samego rozmiaru.

Wpływ smarowania

Wartości podane dla smarowania olejowo-powietrznego należy zmniejszać w przypadku stosowania innych metod smarowania olejem.

Wielkości podane dla smarowania smarem plastycznym są wartościami maksymalnymi, które można uzyskiwać w przypadku łożysk uszczelnionych lub łożysk otwartych napełnionych w odpowiednim stopniu właściwym, wysokiej jakości smarem o miękkiej konsystencji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Łożyska nastawione

Jeżeli w celu zwiększenia sztywności układu pojedyncze łożyska nastawia się w sposób skutkujący uzyskaniem większego napięcia wstępnego, należy stosować wartości zmniejszone względem osiągalnych prędkości podanych w tabelach produktowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Zespoły łożysk

Jeśli stosuje się zespoły łożysk z dwoma lub większą liczbą łożysk zamontowanych bezpośrednio obok siebie, należy stosować wartości zmniejszone względem osiągalnych prędkości podanych w tabelach produktowych. Wartości maksymalnej prędkości obrotowej wyznacza się w takich przypadkach przez pomnożenie wartości wzorcowej podanej w tabeli produktowej przez współczynnik redukcyjny (zależny od konstrukcji łożyska, napięcia wstępnego i łożyskowania) podany w tabeli 1.

Pierścienie dystansowe

Jeżeli obliczona prędkość osiągalna jest w danym zastosowaniu niewystarczająca, w celu zwiększenia możliwości prędkościowych zespołu można zastosować w nim precyzyjnie dopasowane pierścienie dystansowe (ilustr. 1).
SKF logo