Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z fabrycznie ustawionym napięciem wstępnym

Łożyska do uniwersalnej zabudowy oraz zespoły łożysk dopasowanych produkuje się w wersjach zróżnicowanych pod względem klasy napięcia wstępnego, tak aby mogły sprostać zróżnicowanym wymaganiom dotyczącym prędkości obrotowej, sztywności oraz temperatury roboczej.

Wielkość napięcia wstępnego zależy od serii łożyska, kąta działania, geometrii wewnętrznej oraz rozmiaru łożyska i odnosi się do zespołów łożysk w układzie rozbieżnym lub zbieżnym. Poziomy napięcia wstępnego nie są znormalizowane. Zestawiono je w tabeli produktowej.

Łożyska serii S70 .. W produkuje się jako pojedyncze łożyska do uniwersalnej zabudowy oraz jako zespoły dwóch łożysk dopasowanych. W każdym przypadku – w układzie zarówno rozbieżnym, jak i zbieżnym – standardowe napięcie wstępne przed zamontowaniem jest zerowe.

Na szczególne życzenie dostarczone mogą zostać zespoły łożysk dopasowanych o szczególnym napięciu wstępnym. Takie zespoły identyfikuje się za pomocą przyrostka G w oznaczeniu, poprzedzającego liczbę będącą średnią wartością napięcia wstępnego zespołu wyrażoną w daN. Szczególne napięcie wstępne nie znajduje zastosowania w przypadku zespołów łożysk do uniwersalnej zabudowy składających się z trzech lub większej liczby łożysk. Zespoły łożysk dopasowanych obejmujące trzy lub więcej łożysk charakteryzują się większym napięciem wstępnym niż zespoły złożone z dwóch łożysk. Wartości napięcia wstępnego dla takich zespołów łożysk oblicza się poprzez pomnożenie wartości dla pojedynczego łożyska przez współczynnik podany w tabeli 1.

Serie 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D

Łożyska serii 719 .. D, 70 .. D i 72 .. D są produkowane w czterech wersjach zróżnicowanych pod względem klasy napięcia wstępnego:
 • klasa A – bardzo małe napięcie wstępne;
 • klasa B – niewielkie napięcie wstępne;
 • klasa C – umiarkowane napięcie wstępne;
 • klasa D – duże napięcie wstępne.

Serie 718 .. D, 719 .. E i 70 .. E

Łożyska serii 718 .. D, 719 .. E i 70 .. E są produkowane w trzech wersjach zróżnicowanych pod względem napięcia wstępnego:
 • klasa A – niewielkie napięcie wstępne;
 • klasa B – umiarkowane napięcie wstępne;
 • klasa C – duże napięcie wstępne.

Te klasy napięcia wstępnego obowiązują w odniesieniu do:

 • pojedynczych łożysk do uniwersalnej zabudowy;
 • zespołów łożysk do uniwersalnej zabudowy;
 • zespołów łożysk dopasowanych.

Na potrzeby zastosowań, w których wysokie obroty są ważniejsze niż duża sztywność, dostępne są następujące dodatkowe klasy napięcia wstępnego:

 • klasa L – zredukowane niewielkie napięcie wstępne dla asymetrycznych zespołów łożysk;
 • klasa M – zredukowane umiarkowane napięcie wstępne dla asymetrycznych zespołów łożysk;
 • klasa F – zredukowane duże napięcie wstępne dla asymetrycznych zespołów łożysk.

Jak wspomniano, te klasy napięcia wstępnego są dostępne wyłącznie w przypadku asymetrycznych zespołów łożysk dopasowanych, tzn. układów TBT, TFT, QBT i QFT. Zespoły łożysk w klasie napięcia wstępnego L, M lub F składające się z trzech lub czterech łożysk mają takie samo napięcie wstępne jak zespoły z dwoma łożyskami w klasie napięcia wstępnego odpowiednio A, B lub C. Tym samym wartości napięcia wstępnego dla asymetrycznych zespołów łożysk dopasowanych – w układach TBT, TFT, QBT i QFT – można odczytywać bezpośrednio z tabel produktów.

Przykład ilustrujący możliwości w zakresie napięcia wstępnego konfiguracji z zespołem łożysk dopasowanych 7014 CE przedstawiono w tabeli 2.

Serie 719 .. B i 70 .. B

Łożyska serii 719 .. B i 70 .. B są produkowane w trzech wersjach zróżnicowanych pod względem napięcia wstępnego:
 • klasa A – niewielkie napięcie wstępne;
 • klasa B – umiarkowane napięcie wstępne;
 • klasa C – duże napięcie wstępne.
SKF logo