Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyki

W zależności od serii i rozmiaru jednorzędowe superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne SKF są standardowo wyposażone w jeden z następujących koszyków (tablica 1):
  • koszyk z żywicy fenolowej wzmocnionej tkaniną bawełnianą, typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – oznaczenie bez przyrostka (ilustr. 1);
  • koszyk z polieteroeteroketonu wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – oznaczenie z przyrostkiem TNHA (ilustr. 2);
  • koszyk z polieteroeteroketonu wzmocnionego włóknem szklanym do łożysk serii S70 .. W, typu klatkowego – oznaczenie bez przyrostka (ilustr. 3)
    • prowadzony na kulkach w przypadku niewielkich i umiarkowanych prędkości
    • prowadzony na pierścieniu zewnętrznym w przypadku dużych prędkości
  • koszyk z polieteroeteroketonu wzmocnionego włóknem węglowym, typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – oznaczenie bez przyrostka (ilustr. 4);
  • obrobiony maszynowo koszyk mosiężny typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym – oznaczenie z przyrostkiem MA.

Lekkie koszyki polimerowe przyczyniają się do zmniejszenia sił wewnętrznych i odśrodkowych przy jednoczesnej poprawie skuteczności środka smarnego.

Na szczególnie życzenie dostępne są inne materiały i odmiany konstrukcyjne koszyków. Aby uzyskać informacje na ten temat, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów na koszyki, zob. Materiały na koszyki.

SKF logo