Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i mocowanie pierścieni łożyska

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne z reguły ustala się osiowo na wałach lub w oprawach za pomocą precyzyjnych nakrętek łożyskowych (ilustr. 1) lub płyt oporowych. Do zapewnienia niezawodnego podparcia i właściwego położenia elementy te wymagają wysokiej dokładności geometrycznej i dużej wytrzymałości mechanicznej.

Wartość momentu dokręcenia Mt dla precyzyjnych nakrętek łożyskowych lub śrub płyt oporowych musi być wystarczająca do utrzymania wszystkich elementów – w tym łożysk – w miejscu osadzenia bez spowodowania zniekształceń lub innych uszkodzeń.

Aby uzyskać informacje na temat precyzyjnych nakrętek łożyskowych, zob. Precyzyjne nakrętki łożyskowe.

Obliczanie wymaganego momentu dokręcenia
Ze względu na dużą liczbę zmiennych (tarcie pomiędzy współpracującymi elementami, stopień pasowania, zwiększenie napięcia wstępnego z powodu pasowania ciasnego itd.) nie jest możliwe dokładne obliczenie wartości wymaganego momentu dokręcenia Mt dla precyzyjnej nakrętki łożyskowej lub śrub płyt oporowych. Poniższego wzoru można używać do szacowania wartości Mt, przy czym otrzymywane wyniki należy weryfikować w toku eksploatacji.

Wymaganą osiową siłę zacisku dla precyzyjnej nakrętki łożyskowej lub śrub płyty oporowej można obliczyć według wzoru


Wymaganą wartość momentu dokręcenia dla precyzyjnej nakrętki łożyskowej można oszacować według wzoru

Wymaganą wartość momentu dokręcenia dla śrub płyty oporowej można oszacować według wzoru

gdzie


Mt=wymagany moment dokręcenia [Nmm]
Pa=wymagana osiowa siła zacisku [N]
Fc=osiowa siła mocowania [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=minimalna osiowa siła zacisku [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=fabrycznie ustawiona wartość napięcia wstępnego w zespole łożysk przed montażem [N] (→ product table)
K=współczynnik obliczeniowy zależny od gwintu (tabela 4)
Ncp=liczba łożysk ustawionych tak samo jak łożysko, z którym bezpośrednio styka się precyzyjna nakrętka łożyskowa lub płyta oporowa1)
Nb=liczba śrub płyty oporowej


1) Nie jest to łączna liczba łożysk w łożyskowaniu, lecz liczba łożysk, które należałoby przesunąć, aby szczeliny pomiędzy pierścieniami zostały wyeliminowane w celu uzyskania wartości fabrycznie ustawionego napięcia wstępnego. Por. także Procedura mocowania.

Procedura mocowania

Przy ustalaniu położenia superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych osiowo z wykorzystaniem precyzyjnej nakrętki łożyskowej lub płyty oporowej należy zastosować poniższą procedurę, tak aby dopilnować, żeby wszystkie łożyska zostały w pełni osadzone, a siła zacisku osiągnęła oszacowany wymagany poziom.
  1. Dokręć nakrętkę łożyskową albo śruby płyty oporowej dwa do trzech razy mocniej niż nakazuje wartość Mt.
  2. Zluzuj nakrętkę łożyskową albo śruby płyty oporowej.
  3. Dokręć nakrętkę łożyskową albo śruby płyty oporowej do wartości Mt.
SKF logo