Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Dociskanie zespołów łożysk podczas montażu na gorąco

Super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne są stosowane zwykle w zespołach. Po podgrzaniu łożyska zwiększa się średnica otworu, a także szerokość łożyska. Zwiększenie średnicy otworu ułatwia montaż łożyska.

Podczas ochładzania się ich średnica otworu zacieśnia się w celu uzyskania niezbędnego pasowania (z wciskiem). Ich szerokość również zwęża się i powstaje mała szczelina pomiędzy łożyskami. Szczelina może negatywnie wpływać na napięcie wstępne zespołu łożysk. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy w trakcie chłodzenia ścisnąć pierścienie wewnętrzne łożyska (rys. 1) z siłą osiową nieznacznie większą od siły demontażowej. Podczas dociskania łożysk siła nie powinna być nigdy przykładana bezpośrednio lub pośrednio do pierścieni zewnętrznych.

Oznaczenia na opakowaniu

Łożyska super-precyzyjne SKF są dostarczane w pudełkach opatrzonych ilustracjami (rys. 2). W każdy pudełku znajduje się instrukcja zawierająca informacje na temat montażu.

Podczas wybierania łożysk kulkowych skośnych do uniwersalnej zabudowy w celu wykonania zespołu łożysk, opakowanie zawiera pomocne informacje odnośnie odchyłek średniej średnicy zewnętrznej i średnicy otworu od wartości nominalnych, jak również informacje o kącie działania (rys. 3). Do zespołu należy wybierać łożyska o podobnych wartościach odchyłek i kątach działania.

SKF logo