Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyskowania

Układ rozbieżny (O)

W układach rozbieżnych (rys. 1) linie obciążenia rozchodzą się wzdłuż osi łożysk. Obciążenia osiowe mogą być przenoszone w obu kierunkach, jednak tylko przez jedno łożysko lub zespół łożysk w każdym z kierunków.

Łożyska montowane w układzie rozbieżnym zapewniają relatywnie sztywne łożyskowanie. Szeroka przestrzeń pomiędzy środkami efektywnymi łożysk sprawia, że taki układ nadaje się bardzo dobrze do obsługi obciążeń momentami.

Układ zbieżny (X)

W łożyskowaniach w układzie zbieżnym (rys. 2) linie obciążeń zbiegają wzdłuż osi łożyska. Obciążenia osiowe mogą być przenoszone w obu kierunkach, jednak tylko przez jedno łożysko lub zespół łożysk w każdym z kierunków.

Krótsza przestrzeń pomiędzy środkami efektywnymi łożyska sprawia, że układy zbieżne nie są odpowiednie dla obsługi obciążeń momentami w porównaniu do łożysk w układach rozbieżnych.

Układ tandem

Stosowanie układu tandem zapewnia zwiększenie możliwości przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych w porównaniu z łożyskami pojedynczymi. W przypadku układu tandem (rys. 3) linie obciążenia są równoległe, a obciążenia promieniowe i osiowe są równomiernie przenoszone przez łożyska.

Zespół łożysk może wówczas przenosić obciążenia osiowe działające tylko w jednym kierunku. Jeśli obciążenia osiowe działają w obu kierunkach lub jeżeli występują obciążenia złożone, konieczne jest dodanie jednego lub większej liczby łożysk i wyregulowanie jego/ich położenia względem łożysk układu tandem.

Przykłady

Łożyska jednokierunkowe do uniwersalnej zabudowy mona łączyć w zespoły i układy na wiele sposobów w zależności od sztywności lub zdolności przenoszenia obciążeń wymaganych dla danego zastosowania. Przykłady możliwych układów przestawiono na rys. 4 wraz z odpowiednimi przyrostkami stosowanymi w oznaczeniach dla zespołów dopasowanych.

Jeśli nie można uniknąć niewspółosiowości pomiędzy pozycjami łożysk, zaleca się stosowanie układów zbieżnych. Są one mniej wrażliwe na niewspółosiowość niż układy rozbieżne.

Połączenie układów tandem z łożyskowaniami rozbieżnymi lub zbieżnymi wykorzystywane jest zwykle do zmaksymalizowania stopnia sztywności lub nośności zespołu łożysk w określonym kierunku. Dotyczy to m.in. przypadków, w których należy zastosować wspomaganie napędów śrubowych w postaci rozbudowanej, wstępnie napiętej, pionowej lub jednostronnej.

SKF logo