Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napięcie wstępne łożyska

Łożyska jednokierunkowe

Napięcie wstępne pojedynczego łożyska kulkowego skośnego wzdłużnego może nastąpić dopiero po zabudowie, w ramach której dokonuje się ustalenie w przeciwnym kierunku przez drugie łożysko. Łożyska jednokierunkowe SKF standardowo nadają się do uniwersalnej zabudowy. Są produkowane w dwóch wersjach zróżnicowanych pod względem klasy fabrycznego napięcia wstępnego:
  • klasa A – niewielkie napięcie wstępne,
  • klasa B – umiarkowane napięcie wstępne.

Wielkość napięcia wstępnego zależy od różnych czynników i odnosi się do montażu zespołu łożysk w układzie rozbieżnym lub zbieżnym. Poziomy napięcia wstępnego nie są znormalizowane. Zestawiono je w tabeli produktowej. Wartości te nie uwzględniają wpływu pasowania ani warunków eksploatacji.

Na szczególne życzenie dostarczone mogą zostać zespoły łożysk o niestandardowym napięciu wstępnym. Takie zespoły identyfikuje się za pomocą przyrostka G w oznaczeniu, poprzedzającego liczbę będącą średnią wartością napięcia wstępnego zespołu wyrażoną w daN.

Zespoły łożysk zawierające trzy lub cztery łożyska charakteryzują się większym napięciem wstępnym niż zespoły z dwoma łożyskami. Wartości napięcia wstępnego właściwe takim zespołom oblicza się poprzez mnożenie wartości podanych w tabeli produktowej przez współczynnik podany w tabeli 1.

Łożyska dwukierunkowe

Poziomy napięcia wstępnego dla dwukierunkowych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych nie są znormalizowane. Zestawiono je w tabeli produktowej. Wartości te nie uwzględniają wpływu pasowania ani warunków eksploatacji.

Na szczególne życzenie dostarczone mogą zostać łożyska o innym napięciu wstępnym.

Zespoły kasetowe

Zespoły kasetowe zawierają standardowo łożyska jednokierunkowe o napięciu wstępnym klasy A lub B (→ tabela produktowa). Na szczególne życzenie dostarczone mogą zostać zespoły o niestandardowym napięciu wstępnym. Takie zespoły identyfikuje się za pomocą przyrostka G w oznaczeniu, poprzedzającego liczbę będącą średnią wartością napięcia wstępnego zespołu wyrażoną w daN.
SKF logo