Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia super-precyzyjnych łożysk walcowych SKF zostały wykonane zgodnie z systemem, który składa się z podstawowego oznaczenia z lub bez jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.

Przykłady i obowiązujące opcje dla łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych dla napędów śrubowych przedstawiono poniżej:

Basic bearing designation system

Przykłady

Łożyska jednokierunkowe
BSA 205 CGB/GMMgdzieBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Zespół dopasowanych łożysk jednokierunkowych
BSA 208 C/TFTAgdzieBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Łożysko dwukierunkowe
BEAM 030080-2RS/PEgdzieBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Zespół łożysk w kasetach
FBSA 206 A/QBCAgdzieFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Obowiązujące opcje dla łożysk kulkowych skośnych

Test Designation 1
Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Seria łożyska
BSA 2Łożyska jednokierunkowe zgodne z ciągiem wymiarowym 02 według ISO
BSA 3
Łożyska jednokierunkowe zgodne z ciągiem wymiarowym 03 według ISO
BSDŁożyska jednokierunkowe
BEASŁożysko dwukierunkowe
BEAMŁożyska dwukierunkowe do przykręcania
FBSA 2Zespoły łożysk w kasetach z oprawą kołnierzową
Rozmiar łożysk jednokierunkowych zgodny z ciągami wymiarowymi wg. ISO
01Średnica otworu 12 mm
02Średnica otworu 15 mm
03Średnica otworu 17 mm
04
do
15
średnica otworu (x5) 20 mm

średnica otworu (x5) 75 mm
Rozmiar łożysk jednokierunkowych, nieznormalizowany
2047
do
60120
Średnica otworu 20 mm i średnica zewnętrzna 47 mm

średnica otworu 60 mm i średnica zewnętrzna 120 mm
Rozmiar łożysk dwukierunkowych
008032
do
060145
Średnica otworu 8 mm i średnica zewnętrzna 32 mm

średnica otworu 60 mm i średnica zewnętrzna 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki - Konstrukcja wewnętrzna
CPoprawiona konstrukcja wewnętrzna (tylko łożyska jednokierunkowe)

Test Designation 4
Przyrostki - Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pierścienia osadczego, etc.) Łożysko pojedyncze – wykonanie i napięcie wstępne 
A
Inna pozycja kołnierza (tylko zespoły łożysk w kasetach)
Łożysko jednokierunkowe – wykonanie i napięcie wstępne
GADo uniwersalnej zabudowy, niskie napięcie wstępne
GBDo uniwersalnej zabudowy - średnie napięcie wstępne
G...Do uniwersalnej zabudowy, specjalne napięcie wstępne wyrażone w daN, np. G240
Rozwiązania uszczelniające
-2RSUszczelnienie stykowe po obu stronach, NBR
-2RZUszczelnienie bezstykowe po obu stronach, NBR

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki - Konstrukcja koszyka (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki - Materiały, obróbka cieplna (nie dotyczy)

Test Designation 6.2
Przyrostki - Dokładność, luz, napięcie wstępne, cicha praca, wypełnienie smarem
Wypełnienie smarem
GMMOtwarte łożysko jednokierunkowe wypełnione standardowym smarem
Dokładność
Dokładność wymiarowa zgodnie z klasą tolerancji 4 wg ISO i dokładność obrotu zgodnie z klasą tolerancji 2 wg ISO
PEWiększa tolerancja dla średnicy i bicia promieniowego zgodnie z klasą tolerancji 5 dla łożysk poprzecznych (tylko seria BEAM/BEAS)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki - Zespoły łożysk, łożyska dopasowane
Układ
DBZespół dwóch łożysk w układzie rozbieżnym <>
DFZespół dwóch łożysk w układzie zbieżnym ><
DTZespół dwóch łożysk w układzie tandem <<
TBT
Zespół trzech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem <>>
TFTZespół trzech łożysk w układzie zbieżnym i tandem ><<
TTZespół trzech łożysk w układzie tandem <<<
QBCZespół czterech łożysk w układzie rozbieżnym tandem <<>>
QFCZespół czterech łożysk w układzie zbieżnym tandem >><<
QBTZespół czterech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem <>>>
QFTZespół czterech łożysk w układzie zbieżnym i tandem ><<<
QTZespół czterech łożysk w układzie tandem <<<<
Napięcie wstępne
ALekkie napięcie wstępne
BŚrednie napięcie wstępne
G...Specjalne napięcie wstępne, wartość podana w daN, np. G240

Test Designation 6.4
Przyrostki - Stabilizacja (nie dotyczy)


Przyrostki - Smarowanie (zobacz 6.2)

Test Designation 6.6
Przyrostki - Inne warianty (nie dotyczy.)
SKF logo