Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenie każdego łożyska superprecyzyjnego produkcji SKF jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych do napędów śrubowych oraz ich wariantów.

Basic bearing designation system

Przykłady

Łożysko jednokierunkowe
BSA 205 CGB/GMMgdzieBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

zestaw dopasowanych łożysk jednokierunkowych
BSA 208 C/TFTAgdzieBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Łożysko dwukierunkowe
BEAM 030080 C-2RSH/PEgdzieBEAM 030080 C =
-2RSH =
PE =

Zespół kasetowy
FBSA 206 A/QBCAgdzieFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Warianty znajdujące zastosowanie w przypadku łożysk kulkowych skośnych

Test Designation 1
Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Seria łożyska
BSA 2łożysko jednokierunkowe zgodne z serią wymiarową ISO 02
BSA 3
łożysko jednokierunkowe zgodne z serią wymiarową ISO 03
BSDłożysko jednokierunkowe
BEASłożysko dwukierunkowe
BEAMłożysko dwukierunkowe do montażu śrubowego
FBSA 2zespół kasetowy z oprawą kołnierzową
Wielkość łożyska w przypadku łożysk jednokierunkowych zgodnych z serią wymiarową ISO
01średnica otworu 12 mm
02średnica otworu 15 mm
03średnica otworu 17 mm
04
do
15
średnica otworu (× 5) 20 mm

średnica otworu (× 5) 75 mm
Wielkość łożyska w przypadku łożysk jednokierunkowych, nieznormalizowana
2047
do
60120
średnica otworu 20 mm i średnica zewnętrzna 47 mm

średnica otworu 60 mm i średnica zewnętrzna 120 mm
Wielkość łożyska w przypadku łożysk dwukierunkowych
008032
do
060145
średnica otworu 8 mm i średnica zewnętrzna 32 mm

średnica otworu 60 mm i średnica zewnętrzna 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Culepszona konstrukcja wewnętrzna

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) Łożysko pojedyncze – wariant wykonania i napięcie wstępne 
A
odmienne położenie kołnierza (tylko w przypadku zespołów kasetowych)
Łożysko jednokierunkowe – wariant wykonania i napięcie wstępne
GAdo uniwersalnej zabudowy; niewielkie napięcie wstępne
GBdo uniwersalnej zabudowy; umiarkowane napięcie wstępne
G...do uniwersalnej zabudowy; szczególne napięcie wstępne, wyrażone w daN – np. G240
Sposoby uszczelniania
-2RSHuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska (w przypadku łożysk dwukierunkowych)
-2RSLuszczelnienie bezstykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obydwu stron łożyska (w przypadku łożysk dwukierunkowych)
-2RZuszczelnienie bezstykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obydwu stron łożyska (w przypadku łożysk jednokierunkowych)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność, wypełnienie smarem
Wypełnienie smarem
GMMłożysko otwarte jednokierunkowe wypełnione standardowym smarem plastycznym
Dokładność obrotu
klasa tolerancji superprecyzyjna
PEklasa tolerancji mniej surowa

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
Łożyskowanie
DBzespół dwóch łożysk w układzie rozbieżnym – <>
DFzespół dwóch łożysk w układzie zbieżnym – ><
DTzespół dwóch łożysk w układzie tandem – <<
TBT
zespół trzech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem – <>>
TFTzespół trzech łożysk w układzie zbieżnym i tandem – ><<
TTzespół trzech łożysk w układzie tandem – <<<
QBCzespół czterech łożysk w układzie tandem rozbieżnym – <<>>
QFCzespół czterech łożysk w układzie tandem zbieżnym – >><<
QBTzespół czterech łożysk w układzie rozbieżnym i tandem – <>>>
QFTzespół czterech łożysk w układzie zbieżnym i tandem – ><<<
QTzespół czterech łożysk w układzie tandem – <<<<
Napięcie wstępne
Aniewielkie napięcie wstępne
Bumiarkowane napięcie wstępne
G...szczególne napięcie wstępne, wyrażone w daN – np. G240

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie (Zob. 6.2.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo