Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Równoważne obciążenia łożyska

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Jeśli pojedyncze łożyska jednokierunkowe, zespoły łożysk lub łożyska dwukierunkowe muszą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe, równoważne obciążenie dynamiczne łożyska dla każdego kierunku obciążenia osiowego można obliczyć w następujący sposób:

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Dla łożysk, które przenoszą wyłącznie obciążenia osiowe:

P = Fa

gdzie


P=równoważne obciążenie dynamiczne [kN]
Fr=obciążenie promieniowe [kN]
Fa=obciążenie osiowe [kN]
X=współczynnik obciążenia promieniowego
– dla łożysk jednokierunkowych: tabela 1
– dla łożysk dwukierunkowych: 1,9
Y=współczynnik obciążenia osiowego
– dla łożysk jednokierunkowych: tabela 1
– dla łożysk dwukierunkowych: 0,55

Napięcie wstępne jest uważane za obciążenie osiowe. Dla zespołów łożysk w dowolnym układzie, równoważne obciążenie dynamiczne łożyska należy obliczać oddzielnie dla obydwu kierunków obciążenia.

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Jeśli pojedyncze łożyska jednokierunkowe, zespoły łożysk lub łożyska dwukierunkowe muszą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe, równoważne obciążenie statyczne łożyska dla każdego kierunku obciążenia osiowego można wyznaczyć w następujący sposób:

P0 = Fa + 4,35 Fr

gdzie


P0=równoważne obciążenie statyczne [kN]
Fr=obciążenie promieniowe [kN]
Fa=obciążenie osiowe [kN]

Napięcie wstępne jest uważane za obciążenie osiowe. Dla zespołów łożysk w dowolnym układzie, równoważne obciążenie statyczne łożyska należy obliczać oddzielnie dla każdego kierunku obciążenia.

Równanie dla równoważnego obciążenia statycznego łożyska dotyczy łożysk pojedynczych oraz łożysk w układzie tandem, jeśli współczynnik Fa/Fr nie jest mniejszy niż 4. Dla Fa/Fr pomiędzy 4 a 2,5 równanie wciąż dostarcza użytecznych wartości przybliżonych.

SKF logo