Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Siła odrywająca

Zewnętrzne obciążenie osiowe oddziałujące na napięty wstępnie zespół łożysk lub na łożysko dwukierunkowe, które sprawia, że jeden zespół kulek jest całkowicie nieobciążony, nazywa się siłą odrywającą (→ Wpływ obciążenia zewnętrznego na napięte wstępnie zespoły łożysk). Siłę odrywającą dla zespołów łożysk jednokierunkowych w układzie rozbieżnym lub zbieżnym oraz dla łożysk dwukierunkowych można szacować za pomocą następującego równania:

Ka1 = 2,83 F0

gdzie


Ka1=siła odrywająca
F0=napięcie wstępne łożyska przed przyłożeniem obciążenia zewnętrznego
– łożyska jednokierunkowe → product table
– łożyska dwukierunkowe → product table

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

SKF logo