Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Wybór czy do smarowania używać smaru plastycznego czy oleju zależy od prędkości i temperatury roboczej określonego zastosowania. Łożyska walcowe osiowo-promieniowe są najczęściej smarowane za pomocą kąpieli olejowej lub metodą smarowania olejowego obiegowego. Smar plastyczny jest zwykle zarezerwowany dla niższych prędkości i niższych temperatur roboczych.
Smar lub olej można wprowadzać do łożyska poprzez otwory smarowe w pierścieniach łożyska. Należy pamiętać, że w przypadku nadmiernej ilości środka smarnego w łożysku, ciepło generowane w wyniku tarcia powoduje zwiększenie temperatury roboczej łożyska.
Specyfikację techniczną standardowego smaru plastycznego w nasmarowanych łożyskach walcowych osiowo-promieniowych (przyrostek G w oznaczeniu) podano w tabeli 1.
Aby uzyskać najmniejsze tarcie i temperaturę, łożyska walcowe osiowo-promieniowe muszą zostać prawidłowo dotarte. Typowa procedura docierania składa się z obracania łożyska przez jedną godzinę z różną prędkością, zaczynając od wartości początkowej stanowiącej ok. 15% maksymalnej prędkości roboczej i zwiększania prędkości w krokach co 10%. Podczas procesu docierania temperatura robocza łożyska nie powinna przekraczać 70 °C (160 °F).
SKF logo