Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe są precyzyjnymi elementami maszyn, które mogą zapewnić długi okres eksploatacji pod warunkiem, że zostaną zamontowane w sposób poprawny i będą poddawane właściwym procedurom konserwacji. Prawidłowy montaż wymaga doświadczenia, dokładności i czystego środowiska pracy oraz stosowania odpowiednich narzędzi.

Instrukcje dotyczące montażu

Aby uzyskać szczegółowe informacje o montażu łożysk, prosimy zapoznać się z rozdziałem Montaż i demontaż.
Podczas montażu osiowo-promieniowych łożysk walcowych pierścień wewnętrzny może być niepodparty (rys. 1) lub podparty (rys. 2). Jeśli używany jest pierścień nośny, powinien on podpierać pierścień wewnętrzny na jego całej szerokości. Pierścień nośny powinien posiadać grubość stanowiącą w przybliżeniu dwu krotność grubości kołnierza.

UWAGA:

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia łożyska nie należy stosować żadnych sił poprzez elementy toczne. Siłę należy przykładać tylko bezpośrednio przez pierścień, który jest montowany.

Procedura montażu

 1. Nałożyć na powierzchnie współpracujące na wale i pierścieniu wewnętrznym cienką warstwę rzadkiego oleju.
 2. Poluzować śruby transportowe (używane do zabezpieczenia łożyska podczas transportu) o ½ obrotu.
 3. Zamontować łożysko na wale - poluzować najpierw kołnierz, wyrównać otwory dla śrub mocujących w łożysku z otworami gwintowanymi na wale. Aby ułatwić wykonanie tej czynności można zastosować nagrzewnicę indukcyjną i/lub włożyć sworzeń prowadzący do jednego z otworów śrub mocujących na wale. SKF nie zaleca podgrzewania osiowo-promieniowych łożysk walcowych powyżej temperatury 80 °C (175 °F).
 4. Gdy łożysko (i pierścień nośny, jeśli dotyczy) jest umieszczone na występie oporowym na wale i posiada temperaturę otoczenia, włożyć śruby mocujące i dokręcić ręcznie obracając równocześnie pierścień zewnętrzny. Procedura ta pomaga usadowić zespół wałeczków i środek zespołu pierścienia wewnętrznego.
 5. Gdy pierścień wewnętrzny jest wyśrodkowany, stopniowo dokręcać każdą śrubę mocującą na przemian w trzech fazach (rys. 3), dokręcając śruby do 35%, 70% i 100% zalecanych wartości momentów dokręcania podanych w tabeli produktów.
 6. Po zamontowaniu łożyska nie wolno pozostawiać niedokręconych śrub transportowych. Należy je dokręcić zgodnie z zalecanymi momentami dokręcania lub całkowicie je usunąć.
 7. Podobną procedurę można zastosować dla mocowania pierścienia zewnętrznego. Nałożyć na powierzchnie współpracujące w oprawie i na pierścieniu zewnętrznym cienką warstwę rzadkiego oleju.
 8. Zamontować zespół łożysko/wał w oprawie (rys. 4).
 9. Włożyć i dokręcić ręcznie śruby mocujące obracając równocześnie zespół łożyska i wału. Dokręcić każdą śrubę mocującą na przemian w trzech fazach(rys. 5), jak opisani w czynności 5.

Sprawdzenie dokładności obrotów i tarcia

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić dokładność obrotów i tarcie. W przypadkach, gdy występujące tarcie jest szczególnie duże, istnieją trzy potencjalne przyczyny tego faktu:

 • Elementy współpracujące nie zostały obrobione zgodnie ze specyfikacjami.
 • Śruby mocujące zostały nadmiernie dokręcone.
 • W łożysku znajduje się zbyt duża ilość smaru.
Aby wyeliminować możliwe naprężenia, które mogły wystąpić podczas montażu należy poluzować wszystkie śruby mocujące i dokręcić je ponownie na przemian i w trzech fazach opisanych powyżej.

Przechowywanie/Transport

Osiowo-promieniowe łożyska walcowe należy zawsze przechowywać w pozycji płaskiej.
SKF logo