Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska o konstrukcji podstawowej serii BTW

Łożyska serii BTW (ilustr. 1) składają się z dwóch pojedynczych łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych o kącie działania 60° w układzie rozbieżnym. Taka konfiguracja w połączeniu z dużą liczbą kulek umożliwia tym łożyskom przenoszenie bardzo wysokich obciążeń osiowych w obu kierunkach i zapewnia wysoki stopień sztywności systemu. Łożyska serii BTW są rozłączne. Gdy pierścienie wewnętrzne zostaną dociśnięte do siebie, powstanie napięcie wstępne o określonej wartości.

Na życzenie łożyska serii BTW mogą być dostarczane z rowkiem pierścieniowym i trzema otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym (przyrostek W33 w oznaczeniu, tabela 1). Mogą być one również dostarczone z większą średnicą otworu, aby można je było zamontować stycznie do większego boku łożyska walcowego z otworem stożkowym (np. BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo