Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dopuszczalne obciążenia statyczne

Bardzo duże obciążenia oraz obciążenia udarowe mogą trwale zdeformować bieżnie lub elementy toczne. W przypadku układów łożysk super-precyzyjnych nie można dopuścić do trwałego odkształcenia. Aby zagwarantować, że obciążenia statyczne nie doprowadzą do trwałego odkształcenia, można porównać nominalną nośność statyczną z równoważnym obciążeniem statycznym łożyska i w ten sposób sprawdzić, czy istnieje ryzyko trwałego odkształcenia łożyska. Dla super-precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych poddawanych dużym obciążeniom, należy sprawdzić ścięcie wierzchołka elipsy kontaktu, aby uniknąć napięć krawędziowych, które również mogą prowadzić do trwałego odkształcenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Nominalna nośność statyczna

Zgodnie z normą ISO 76:2006 nominalna nośność statyczna C0 odpowiada obliczonemu naprężeniu stykowemu w środku najbardziej obciążonego styku elementu tocznego/bieżni. Przy tym naprężeniu łączne trwałe odkształcenie elementu tocznego i bieżni wynosi około 0,0001 średnicy elementu tocznego. Obciążenia są ściśle promieniowe dla łożysk poprzecznych i ściśle osiowe, działające centralnie, dla łożysk wzdłużnych.
Wartości dla nominalnej nośności statycznej C0 zostały podane w tabelach produktów.

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Aby porównać rzeczywiste obciążenia z nominalną nośnością statyczną, obciążenia rzeczywiste należy przekształcić w równoważne obciążenie. Równoważne obciążenie statyczne P0 jest definiowane jako hipotetyczne obciążenie (promieniowe w przypadku łożysk poprzecznych lub osiowe w przypadku łożysk wzdłużnych), którego przyłożenie spowodowałoby takie same maksymalne obciążenie łożyska jak rzeczywiste obciążenia, którym poddawane jest łożysko.
Informacje i dane niezbędne do obliczania równoważnego obciążenia statycznego łożyska podane są w rozdziałach dotyczących poszczególnych produktów.

Nominalna nośność statyczna C

Wymaganą nominalną nośność statyczną C0, w celu zabezpieczenia łożyska przed odkształceniem trwałym, można określić na podstawie równania:

C0 ≥ s0 P0

gdzie
C0=nominalna nośność statyczna [kN]
P0=równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
s0=statyczny współczynnik bezpieczeństwa
Wytyczne dla wartości minimalnych:
  • 2 for super-precision angular contact ball bearings with steel balls (including thrust ball bearings)
  • 3 for super-precision cylindrical roller bearings with steel rollers
  • 4 for super-precision axial-radial cylindrical roller bearings

Dla łożysk hybrydowych statyczny współczynnik bezpieczeństwa należy zwiększyć o 10%.
Dla łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych do napędów śrubowych można używać współczynniki bezpieczeństwa s0 = 1.
SKF logo