Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje

Tuleje stopniowane mogą mieć kształt konwencjonalny (rys. 1) lub pierścieniowy (rys. 2). Tuleje stopniowane o kształcie pierścienia są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach, w których tuleja stanowi również element uszczelnienia labiryntowego (zob. Specjalne konstrukcje tulei stopniowanych).

W układach przenoszących stosunkowo niskie obciążenia osiowe tuleja może być pasowana luźno z wałem po stronie z mniejszą średnicą. Jeśli jednak tuleja demontowana jest metodą wtrysku olejowego, należy ją uszczelnić po luźno pasowanej stronie za pomocą pierścienia uszczelniającego (rys. 3).

SKF logo