Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecane wymiary

Zalecane wymiary podano w:
  • Tabela 1 dla tulei stopniowanych (bez pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym) i miejsc ich osadzenia (przykład łożyskowania) (ilustr. 1)
  • Tabela 2 dla tulei stopniowanych z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym i miejsc ich osadzenia (przykład łożyskowania) (ilustr. 2)

Podczas obróbki miejsc osadzeń w otworze i na wale dla tulei stopniowanych należy utrzymywać różnicę stopnia wcisku między większymi i mniejszymi średnicami tak małą jak to możliwe. Doświadczenie pokazuje, że demontaż staje się utrudniony, jeśli istnieją nawet małe różnice w pasowaniu.

Cienkościenne wały drążone mogą ulegać deformacji w wyniku działania dużych sił nacisku w miejscach styku. Z tego względu tuleje przeznaczone dla tych wałów powinny posiadać wybranie znajdujące się jak najbliżej łożyska celem uniknięcia deformacji gniazda łożyska. Długość wybrania powinna wynosić 15 do 20% średnicy wału.

SKF logo