Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe można napinać wstępnie tylko w kierunku promieniowym(rys. 1). Łożyska walcowe z otworem stożkowym są napinane wstępne poprzez przesunięcie pierścienia wewnętrznego po stożkowej powierzchni gniazda. Wynikające stąd pasowanie z wciskiem powoduje rozszerzanie się pierścienia wewnętrznego i uzyskanie niezbędnego napięcia wstępnego. Do dokładnego określenia wielkości napięcia wstępnego należy użyć przyrządów do pomiaru luzu wewnętrznego. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w rozdziałach Montaż lub Regulacja luzu lub napięcia wstępnego.
SKF logo