Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oleje smarne

Do smarowania łożysk superprecyzyjnych zalecane są na ogół wysokiej jakości oleje smarne bez dodatków na wysokie naciski (EP). Wymaganą lepkość oleju można wyznaczyć według zaleceń zamieszczonych w punkcie Warunki smarowania – współczynnik lepkości κ, a jest ona zasadniczo funkcją rozmiaru, prędkości oraz temperatury pracy łożyska.
Obliczenia można wykonać przy pomocy kalkulatora Viscosity.
Do systemów smarowania olejowo-powietrznego nadaje się wiele typów oleju. Oleje o lepkości od 40 do 100 mm2/s w +40°C (+105°F) stosuje się zwykle jako oleje z dodatkami EP, najodpowiedniejsze zwłaszcza do łożysk wałeczkowych. Oleje o lepkości od 10 do 15 mm2/s w +40°C (+105°F) stosuje się zwykle przy smarowaniu polegającym na wtryskiwaniu oleju, natomiast w systemach smarowania mgiełką olejową stosuje się zwykle oleje o lepkości 32 mm2/s w +40°C (+105°F).
Okres do wymiany oleju w systemie kąpieli olejowej, obiegu olejowego bądź wtryskiwania oleju zależy przede wszystkim od warunków pracy oraz wykorzystywanej ilości oleju. W przypadku systemów kroplowych, mgiełkowych i olejowo-powietrznych środek smarny zostaje podany do łożysk tylko raz.
Okres do wymiany oleju w systemie kąpieli olejowej, obiegu olejowego bądź wtryskiwania oleju zależy przede wszystkim od warunków pracy oraz wykorzystywanej ilości oleju. W przypadku systemów kroplowych, mgiełkowych i olejowo-powietrznych środek smarny „przepada”, w związku z czym zostaje podany do łożysk tylko raz.

Czystość oleju

Zachowanie czystości oleju, wpływającej na trwałość eksploatacyjną i parametry pracy łożysk, wymaga zastosowania skutecznego węzła uszczelniającego. Jednakże stan oleju należy regularnie monitorować nawet przy stosowaniu skutecznych uszczelnień. Dotyczy to w szczególności systemów z recyrkulacją oleju, gdzie wnikanie czynników chłodzących, cieczy chłodząco-smarujących bądź innych ciekłych zanieczyszczeń może wpływać na właściwości smarne oleju.
Wymaganą czystość oleju można przedstawić jako nieprzekraczalną ilość cząstek na mililitr oleju dla różnych wielkości cząstek. Norma ISO 4406:1999 ustanawia system kodowania zawartości zanieczyszczeń stałych. Wymogi dotyczące czystości oleju obowiązujące w zastosowaniach wysoko precyzyjnych, takich jak elektrowrzeciona, wykraczają poza ową klasyfikację. W takich układach największa wielkość cząstek nie powinna przewyższać 5 μm. Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia można określać poprzez ekstrapolację kodów stopnia zanieczyszczenia według normy
ISO 4406:1999 (wykres 1):
  • 10/7 dla nowych wrzecion
  • 13/10 po długotrwałym użytku (około 2 000 godzin)
SKF logo