Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oleje smarowe

Do smarowania łożysk super-precyzyjnych zaleca się wysokiej jakości oleje smarowe niezawierające dodatków EP. Do oceny wymaganej lepkości oleju służą zalecenia zawarte w części Warunki smarowania – współczynnik lepkości κ. Stanowi ona wypadkową rozmiaru łożyska, prędkości i temperatury roboczej.
Lepkość można wyznaczyć za pomocą kalkulatora Lepkość.
W systemach smarowania olejowo-powietrznego zalecanych jest wiele rodzajów oleju. Oleje o lepkości 40–100 mm2/s w temperaturze 40 °C (105 °F) wykorzystywane są w sposób podobny do olejów z dodatkami EP, które stosowane są zwłaszcza w przypadku łożysk walcowych. Oleje o lepkości 10–15 mm2/s w temperaturze 40 °C (105 °F) są najczęściej używane dla smarowania natryskowego, natomiast systemy wykorzystujące do smarowania mgłę olejową najczęściej wykorzystują oleje o lepkości 32 mm2/s w temperaturze 40 °C (105 °F).
Okres do wymiany oleju w przypadku stosowania w kąpieli olejowej, smarowania obiegowego i natryskowego zależy główne od warunków roboczych i ilości stosowanego oleju. W przypadku smarowania metodą kroplową, mgłą olejową lub metodą olejowo-powietrzną środek smarny jest dostarczany do łożyska tylko raz.
Okres do wymiany oleju w przypadku stosowania w kąpieli olejowej, smarowania obiegowego i natryskowego zależy główne od warunków roboczych i ilości stosowanego oleju. W przypadku smarowania metodą kroplową, mgłą olejową lub metodą olejowo-powietrzną następuje „utrata” smaru, w związku z czym jest on aplikowany tylko raz.

Czystość oleju

Czystość oleju, która wpływa na trwałość łożyska i jego wydajność wymaga stosowania skutecznego systemu uszczelnienia. Jednakże nawet przy używaniu skutecznych uszczelnień, należy regularnie monitorować stan oleju. Dotyczy to w szczególności systemów smarowania z obiegiem oleju, gdzie doprowadzenie chłodziw, cieczy chłodząco-smarujących i innych zanieczyszczeń ciekłych może zmienić właściwości smarne oleju.
Wymagania dla czystości oleju można opisać poprzez ilość cząsteczek na mililitr oleju dla różnych rozmiarów cząsteczek. Norma ISO 4406:1999 zapewnia system kodowania dla poziomów zanieczyszczeń stałych. Wymagania dla czystości oleju w zastosowaniach wysoce precyzyjnych, jak np. wrzeciona z napędem elektrycznym, wykraczają poza ten system kodowania. Maksymalny rozmiar cząsteczki nie powinien przekraczać 5 μm. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia można określić jako ekstrapolację kodów zanieczyszczeń do
ISO 4406:1999 (diagram 1):
  • 10/7, dla nowych wrzecion
  • 13/10, po długim użytkowaniu (~ 2 000 godzin)
SKF logo