Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Próba ruchowa

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę ruchową w celu sprawdzenia, czy wszystkie elementy pracują poprawnie. Podczas próby łożyska powinny pracować z częściowym obciążeniem oraz – tam gdzie stosowany jest szeroki zakres prędkości – przy niewielkich i umiarkowanych prędkościach. Nie wolno w żadnym wypadku uruchamiać łożysk tocznych bez obciążenia ani przyspieszać ich do wysokich prędkości, ponieważ stwarza to ryzyko wystąpienia poślizgów między elementami tocznymi i bieżniami, co może doprowadzić do uszkodzeń bieżni i niedopuszczalnie dużego obciążenia koszyka.
Wszelki hałas lub drgania można sprawdzić przy użyciu elektronicznego stetoskopu SKF. Zazwyczaj łożyska generują miarowy, „mruczący” dźwięk. Pogwizdywanie lub popiskiwanie wskazuje na niewłaściwe smarowanie. Nierównomierne dudnienie lub stukot są w większości wypadków spowodowane obecnością zanieczyszczeń w łożysku lub uszkodzeniem łożyska powstałym podczas montażu.
Wzrost temperatury łożyska natychmiast po uruchomieniu jest zjawiskiem normalnym. W przypadku użycia smaru plastycznego, temperatura nie obniży się, dopóki smar nie zostanie równo rozprowadzony w łożyskowaniu i zostanie osiągnięta temperatura równowagi. Dalsze informacje na temat docierania łożysk smarowanych smarem plastycznym zawiera rozdział Docieranie łożysk smarowanych smarem plastycznym.
Występowanie nadmiernie wysokich temperatur oraz stałe skoki temperatury mogą świadczyć o zbyt dużym napięciu wstępnym, zbyt dużej ilości środka smarnego w łożyskowaniu bądź odkształceniu promieniowym lub osiowym łożyska. Inne przyczyny mogą wynikać z nieprawidłowego wykonania lub montażu elementów współpracujących albo z nadmiernego tarcia elementów uszczelniających.
Podczas próby lub natychmiast po jej zakończeniu, należy sprawdzić uszczelnienia, systemy smarowania i poziom wszystkich cieczy. Jeśli poziomy hałasu i drgań są bardzo wysokie, zaleca się sprawdzić środek smarny pod kątem zanieczyszczeń.
SKF logo