Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przemieszczenie osiowe

W większości zastosowań, w których rekompensowana musi być rozszerzalność cieplna i kurczenie się wału bez wzbudzania obciążeń osiowych na łożyskach, najczęściej stosowane są łożyska ustalające/swobodne.
Łożysko w położeniu ustalonym musi być w stanie ustalać wał osiowo w obu kierunkach. W obrabiarkach, można stosować zespoły łożysk kulkowych skośnych lub pary łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych.
Łożyska swobodne muszą rekompensować rozszerzalność cieplną oraz kontrakcje wału. Łożyska walcowe dobrze nadają się do tego, ponieważ są w stanie rekompensować przesunięcia wału względem oprawy, w obszarze łożyska (rys. 1). Umożliwia to montowanie łożyska za pomocą pasowania z wciskiem na pierścieniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Jeśli używane są parowane łożyska kulkowe skośne w pozycji swobodnej, zarówno pierścień zewnętrzny, jak i wewnętrzny obu łożysk musi posiadać luźne pasowanie, aby mogły się przesuwać na wale lub w oprawie. Jednak pasowanie luźne niekorzystnie wpływa na sztywność systemu.
SKF logo