Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF

Poprawa niezawodności, zwiększenie zyskowności i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne

Zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF
Aby sprostać nieustannie rosnącym oczekiwaniom wobec osiągów łożysk pracujących w wysokoobrotowych,
precyzyjnych aplikacjach, firma SKF opracowała nowy zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych, który jest systemem smarowania olejowo-powietrznego. System ten pozwala nie tylko uprościć budowę nowych wrzecion, ale również podwyższyć osiągi istniejących konstrukcji.
To wysoce skuteczne rozwiązanie przyczynia się do usprawnienia przepływu środka smarnego oraz ograniczenia ilości ciepła wydzielanego w łożyskach wskutek tarcia, co umożliwia im pracę z prędkościami dochodzącymi do około 2,5-3 milionów n dm. Obniżenie temperatury pracy i usprawnienie przepływu strumienia olejowo-powietrznego przekłada się również na zmniejszenie zużycia oleju i poziomu hałasu.

Zalety smarowania olejowo-powietrznego

Prędkość obrotowa, przy której osiągana jest graniczna temperatura pracy łożyska zależy przede wszystkim od ilości ciepła wytwarzanego w łożysku wskutek tarcia oraz od ilości ciepła, jaka może zostać odprowadzona z łożyska. Jednym ze sposobów ograniczania ilości ciepła wydzielanego wskutek tarcia – zwłaszcza w przypadku łożysk – jest dopilnowywanie, żeby do wszystkich krytycznych części docierała właściwa ilość odpowiedniego środka smarnego.
W wielu zastosowaniach wysokoobrotowych wykorzystywany może być smar plastyczny. Jednak ze względu na rosnące prędkości i wynikające z tego większe ilości ciepła wydzielanego wskutek tarcia, zamiast smaru plastycznego zwykle stosuje się systemy smarowania olejowego.
W warunkach bardzo wysokich prędkości obrotowych wymagane jest z reguły stosowanie dokładnego systemu smarowania: precyzyjnie odmierzana ilość oleju wymagana do odpowiedniego nasmarowania łożyska jest nieustannie doprowadzana przez system smarowania olejowo-powietrznego; w rezultacie tarcie ulega zmniejszeniu i temperatura pracy spada.
Zalety systemu smarowania olejowo-powietrznego:
  • zwiększenie dopuszczalnej prędkości obrotowej łożyska
  • zmniejszenie momentu tarcia oraz zużycia energii
  • ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
  • zmniejszenie zużycia środków smarnych
  • maksymalizacja wydajności wykorzystania środka smarnego
  • praktycznie wyeliminowanie przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza łożyska za sprawą panującego w oprawie nadciśnienia.


Obniżenie temperatury pracy

Firma SKF porównała zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami pod względem odnotowywanego wzrostu temperatury. Wyniki prób przeprowadzonych w warunkach wysokich prękości wykazały, że zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF pozwala obniżyć temperaturę pracy o 10 do 15%.

Zastosowania

Zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji łożysk oraz zwiększenia dopuszczalnych prędkości pracy w zastosowaniach wysokoobrotowych – między innymi w centrach obróbczych, frezarkach, szlifierkach do otworów i wrzecionach do wiercenia płytek z obwodami drukowanymi.
Zespół współpracuje z wysokoobrotowymi wrzecionami, wykorzystuje metodę smarowania olejowo-powietrznego i może pracować w pozycji zarówno poziomej, jak i pionowej.

Asortyment

Zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF
Zespół smarujący do łożysk super-precyzyjnych SKF składa się z szeregu dokładnie dopasowanych pierścieni dystansowych oraz
super-precyzyjnego wysokoobrotowego łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego serii 70 .. E (zgodnego z serią wymiarową ISO 10) o kącie działania 15 lub 18°.
Dostępne są systemy odpowiednie do stosowania na wałach o średnicy w zakresie od 30 do 70 mm.
Dostępne są łożyska wykonane w całości ze stali i łożyska hybrydowe – wyposażone w stalowe pierścienie oraz elementy toczne z azotku krzemu klasy łożyskowej. Ponieważ kulki z azotku krzemu (ceramiczne) są znacznie lżejsze i twardsze niż kulki stalowe, łożyska hybrydowe charakteryzują się większą sztywnością i mogą obracać się znacznie szybciej niż podobnej wielkości łożyska wykonane w całości ze stali.
Zespoły smarujące do łożysk super-precyzyjnych SKF są przeznaczone wyłącznie do następujących węzłów z łożyskami serii 70 .. E:
  • pojedyncze łożysko do uniwersalnej zabudowy
  • zespół dwóch łożysk w układzie tandem
  • zespół dwóch łożysk w układzie rozbieżnym (O)

Łożyskowania mogą być różnego typu: łożyska pojedyncze i w układzie tandem ze sprężynowym napięciem wstępnym oraz w układzie rozbieżnym (O) ze sztywnym napięciem wstępnym.
SKF logo