Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do rolek popychaczy.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
gdziePWKRE 47 =
.2RS =

Przedrostki (Nie dotyczy.)


Oznaczenie podstawowe
KR
rolka popychacza wyposażona w złożenie igiełek z koszykiem
KRE
rolka popychacza wyposażona w złożenie igiełek z koszykiem, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń
KRV
rolka popychacza z pełną liczbą igiełek
KRVE
rolka popychacza z pełną liczbą igiełek, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń
NUKR
rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym
NUKRE
rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń
PWKR
rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym
PWKRErolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń


Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
.2RSuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron
A
ulepszony baryłkowaty profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego (konstrukcja NUKR)
B
gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia
PPA
rolka popychacza konstrukcji KR z osiowym pierścieniem ślizgowym i uszczelniającym z poliamidu 66 (PA66) z obu stron; ulepszony baryłkowaty profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego Rolki w rozmiarach 16 i 19 mają standardowo jeden rowek w łbie sworznia. Rolki w rozmiarach ≥ 22 mają gniazdo sześciokątne z obu stron sworznia.
PPSKA
rolka popychacza konstrukcji KR, w rozmiarach 16 i 19, z osiowym pierścieniem ślizgowym i uszczelniającym z poliamidu 66 (PA66) z obu stron łożyska, z ulepszonym baryłkowatym profilem powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego i z gniazdem sześciokątnym w łbie sworznia, bez cech konstrukcyjnych umożliwiających przesmarowywanie
PPXA
rolki popychaczy z cechami jak dla PPA oprócz powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego, która ma profil walcowy
X
walcowy (płaski) profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego
XA
walcowy (płaski) profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego (rolka popychacza o konstrukcji NUKR .. A lub NUKRE .. A)
XB
walcowy (płaski) profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego oraz gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia (konstrukcja NUKR)


Przyrostki – Konstrukcja koszyka (Nie dotyczy.)
SKF logo