Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do rolek popychaczy.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
gdziePWKRE 47 =
.2RS =

Prefixes (nie dotyczy)


Basic designation
KR
Rolka popychacza wyposażona w złożenie igiełek z koszykiem.
KRE
Rolka popychacza wyposażona w złożenie igiełek z koszykiem, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń.
KRV
Rolka popychacza z pełną liczbą igiełek.
KRVE
Rolka popychacza z pełną liczbą igiełek, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń.
NUKR
Rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym.
NUKRE
Rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń.
PWKR
Rolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym.
PWKRERolka popychacza o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem mimośrodowym wtłoczonym na sworzeń.


Suffixes - Internal design (nie dotyczy)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RSUszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron
A
Ulepszony baryłkowaty profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego oraz gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia.
B
Gniazdo sześciokątne na obu końcach sworznia.
PPA
Rolka popychacza konstrukcji KR z osiowym pierścieniem ślizgowym i uszczelniającym z poliamidu 66 (PA66) z obu stron. Ulepszony baryłkowaty profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego. Rolki o wielkości 16 i 19 mają standardowo jeden rowek w łbie sworznia. Rolki o wielkości ≥ 22 mają gniazdo sześciokątne z obu stron sworznia.
PPSKA
Rolka popychacza konstrukcji KR, o wielkości 16 i 19, z osiowym pierścieniem ślizgowym i uszczelniającym z poliamidu 66 (PA66) z obu stron łożyska, z ulepszonym baryłkowatym profilem powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego i z gniazdem sześciokątnym w łbie sworznia, bez cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie.
PPXA
Rolki popychaczy z cechami jak dla PPA oprócz powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego, która ma profil walcowy.
X
Walcowy (płaski) profil powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego.
XA
Rolka popychacza konstrukcji KR o walcowym (płaskim) profilu powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego i z gniazdem sześciokątnym na obu końcach sworznia.
XB
Rolka popychacza konstrukcji NUKR o walcowym (płaskim) profilu powierzchni bieżnej pierścienia zewnętrznego i z gniazdem sześciokątnym na obu końcach sworznia


Suffixes - Cage design (nie dotyczy)
SKF logo