Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Rolki popychaczy SKF mają standardowo pierścień zewnętrzny o dużej grubości ścianki, z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną. Dostępne są przy tym także rolki popychaczy z walcową (płaską) powierzchnią bieżną (przyrostek X w oznaczeniu).

Rolki popychaczy SKF są dostępne w trzech podstawowych konstrukcjach:

Wymiary główne wszystkich trzech konstrukcji rolek popychaczy są jednakowe. Rolki są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem budowy sworznia:
 • z gniazdem współśrodkowym (ilustr. 4)
 • z pierścieniem mimośrodowym (ilustr. 5, litera E na końcu oznaczenia podstawowego) na sworzniu
Pierścień mimośrodowy, osadzany skurczowo na sworzniu, umożliwia stosowanie mniej rygorystycznych tolerancji położenia w odniesieniu do elementów współpracujących. Wartości regulowanej mimośrodowości podano w tablicy produktowej.
Rolki popychaczy konstrukcji KR
 • są dostępne na bazie:
  • złożenia igiełek z koszykiem (ilustr. 6)
  • zespołu pełnej liczby igiełek (ilustr. 7, litera V w oznaczeniu podstawowym)
  Rolki popychaczy na bazie pełnej liczby igiełek przenoszą większe obciążenia niż tego samego rozmiaru rolki popychaczy z koszykiem.
 • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez wtłaczany pierścień boczny i łeb sworznia (stałe obrzeże), co tworzy uszczelnienie szczelinowe
 • są dostępne także w wersji z osiowym pierścieniem ślizgowym z obydwu stron (w oznaczeniu przyrostek PPA – ilustr. 8, ilustr. 9ilustr. 10; PPSKA – ilustr. 11; albo PPXA):
  • wykonanym z poliamidu 66 (PA66)
  • tworzącym wąskie uszczelnienia labiryntowe z pierścieniem zewnętrznym w kierunku promieniowym, chroniące przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami
  • służącym za uszczelnienia stykowe w kierunku osiowym, skutecznie zatrzymujące smar plastyczny w łożysku
  • polepszającym warunki smarowania w rolce popychacza, utrzymującym tarcie i ciepło wydzielane wskutek tarcia na niskim poziomie oraz zwiększającym trwałość eksploatacyjną smaru

Rolki popychaczy konstrukcji KR, w rozmiarach 16 i 19

 • bez przyrostka w oznaczeniu lub z przyrostkiem PPA w oznaczeniu (ilustr. 8)
  • mają pojedynczy rowek w łbie sworznia, pozwalający w trakcie montażu na utrzymywanie sworznia w odpowiednim położeniu przy pomocy śrubokrętu
  • mają otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo zaślepkę, jeśli przesmarowywanie nie jest konieczne (→ Akcesoria)
 • z przyrostkiem PPSKA w oznaczeniu (ilustr. 11)
  • mają gniazdo sześciokątne w łbie sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie sworznia w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
  • nie mają cech konstrukcyjnych umożliwiających przesmarowywanie

Rolki popychaczy konstrukcji KR z przyrostkiem B w oznaczeniu, w rozmiarach od 22 wzwyż

 • mają gniazdo sześciokątne na obydwu końcach sworznia (ilustr. 6), pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
 • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę
 • od rozmiaru 35 wzwyż mają budowę umożliwiającą zamontowanie łączników do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
Rolki popychaczy konstrukcji NUKR .. A
 • są zaprojektowane na bazie łożysk walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków, bez stałego obrzeża między dwoma rzędami wałeczków (ilustr. 12)
 • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez łeb sworznia i wtłaczany pierścień boczny za pośrednictwem zespołów wałeczków
 • mają blaszany pierścień kątowy wciśnięty na obrzeże pierścienia zewnętrznego z obydwu stron, tworzący skuteczne uszczelnienia labiryntowe
 • mają gniazdo sześciokątne na obydwu końcach sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
 • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo łącznik do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
 • przenoszą stosunkowo wysokie obciążenia osiowe, które powstają, gdy rolka pracuje w pozycji nachylonej
Rolki popychaczy konstrukcji PWKR ...2RS
 • mają konstrukcję bazującą na łożyskach walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków (ilustr. 13)
 • mają pierścień zewnętrzny prowadzony osiowo przez łeb sworznia i wtłaczany pierścień boczny za pośrednictwem zespołów wałeczków
 • mają uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obydwu stron łożyska; uszczelnienie jest trwale połączone z blaszanym pierścieniem kątowym wtłoczonym na obrzeże pierścienia zewnętrznego i wywiera nacisk na pierścień boczny i łeb sworznia
 • mają gniazdo sześciokątne na obydwu końcach sworznia, pozwalające w trakcie montażu na utrzymywanie rolki popychacza w odpowiednim położeniu przy pomocy klucza imbusowego
 • mają pośrodku każdego gniazda sześciokątnego otwór smarowy, w który można wcisnąć smarowniczkę albo łącznik do systemu centralnego smarowania (→ Akcesoria)
 • przenoszą stosunkowo wysokie obciążenia osiowe, które powstają, gdy rolka pracuje w pozycji nachylonej
Koszyki

Rolki popychaczy niemające pełnej liczby elementów tocznych są wyposażone w koszyk blaszany stalowy typu klatkowego prowadzony (centrowany) na wałeczkach (ilustr. 14).

Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo