Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenia dynamiczne

Ponieważ rolki prowadzące nie są podpierane w oprawie, ich pierścienie zewnętrzne ulegają odkształceniu, co prowadzi do zmiany rozkładu obciążenia i występowania naprężeń zginających w pierścieniu zewnętrznym.

Nośności nominalne podane w tablicy produktowej uwzględniają zmieniony rozkład obciążenia, natomiast maksymalne dopuszczalne obciążenia promieniowe Fr max (→ tablica produktowa) wyznaczono w oparciu o naprężenia zginające.

Obciążenia statyczne

Dopuszczalnym obciążeniem statycznym jest mniejsza spośród wartości F0r max oraz C0 (→ tablica produktowa).

Jeśli wymagania dotyczące płynności pracy są niższe niż normalne, obciążenie statyczne może przekraczać C0, przy czym nigdy nie powinno ono przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego statycznego obciążenia promieniowego F0r max.

Obciążenia osiowe

Rolki popychaczy są przeznaczone do przenoszenia obciążeń promieniowych. Jednakże pierścienie boczne pozwalają rolkom popychaczy na przenoszenie obciążeń osiowych powstających podczas pracy rolki w pozycji nachylonej. Wielkość obciążenia dopuszczalnego zależy od konstrukcji wewnętrznej.

Obciążenie minimalne
więcej informacji na ten temat → Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,0167 C0 

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
więcej informacji na ten temat → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
P = Fr
Równoważne obciążenie statyczne łożyska
więcej informacji na ten temat → Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr

Symbole

C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fr maxmaksymalne dopuszczalne dynamiczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
F0r maxmaksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie promieniowe [kN] (→ tablica produktowa)
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo