Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja łożyskowań

Trzpienie

Trzpienie lub wały należy poddawać obróbce skrawaniem do klasy tolerancji g6Ⓔ w przypadku zastosowań:
  • w normalnych warunkach pracy, takich jak obciążenie nieruchome względem pierścienia wewnętrznego
  • w których wymagany jest łatwy przesuw pierścienia wewnętrznego

Powierzchnie podparcia

Rolki bieżne pracujące pod ciągłym obciążeniem osiowym powinny być podparte na całej powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego (ilustr. 1). Wymiary powierzchni podparcia należy dobrać odpowiednio do średnicy d1 (→ tablica produktowa).

Obrzeża prowadzące

W przypadku szyn oraz krzywek z obrzeżami prowadzącymi, zalecana wysokość obrzeża ha (ilustr. 1) powinna wynosić:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Wartości średnic pierścienia zewnętrznego D i D1 podano w tablicy produktowej.
SKF logo