Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla rolek bieżnych może być ograniczona przez:

  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Rolki bieżne SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej:

  • 120 °C (250 °F) rolki bieżne jednorzędowe
  • 150 °C (300 °F) rolki bieżne dwurzędowe

Koszyki

Koszyki stalowe można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 (PA66) zob. w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelnień

Dla uszczelnień wykonanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100 °C (od –40 do +210 °F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do 120 °C (250 °F).

Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w rolkach bieżnych SKF podano w tablicy 1; temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo