Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla rolek bieżnych może być ograniczona przez:

  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Rolki bieżne SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej:

  • +120°C (250 °F) w przypadku jednorzędowych rolek bieżnych
  • +150°C (300 °F) w przypadku dwurzędowych rolek bieżnych

Koszyki

Koszyki stalowe można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 (PA66) podano w rozdziale Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Dla uszczelnień wykonanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100°C (od –40 do +210°F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).

Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w rolkach bieżnych SKF podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF, patrz rozdział Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo