Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Trzpienie

Ogólne informacje na ten temat zob. w rozdziale Powierzchnie przylegania łożyska.

Dla rolek nośnych z pierścieniem wewnętrznym, wał lub trzpień trzeba obrabiać do klasy tolerancji g6Ⓔ pod następującymi warunkami:

 • obciążenie nieruchome względem pierścienia wewnętrznego
 • wymagany jest łatwy przesuw pierścienia wewnętrznego
Pełne wykorzystanie nośności rolek nośnych bez pierścienia wewnętrznego wymaga wału lub trzpienia:
 • obrobionego do klasy tolerancji k5Ⓔ
 • o powierzchni wykończonej podobnie do bieżni łożyska
 • o twardości identycznej jak w przypadku bieżni łożyska
Więcej informacji na temat powierzchni bieżnych na wałach znajdziesz w rozdziale Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach.

Powierzchnie podparcia

W przypadku rolek nośnych bez pierścieni bocznych powierzchnie podparcia pierścienia zewnętrznego:
 • prowadzą pierścień zewnętrzny i koszyk w trakcie pracy
 • muszą być obrobione przez toczenie wykańczające
 • muszą być wolne od zadziorów i czyste
 • nieutwardzone powinny rozciągać się co najmniej do połowy powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego (ilustr. 1), podczas gdy utwardzone powierzchnie mogą być mniejsze
Rolki nośne z pierścieniami bocznymi poddawane dużym obciążeniom powinny być podpierane osiowo:

Szczelina osiowa

Następujące rolki nośne trzeba ustalać w odpowiednim położeniu bez jakiejkolwiek szczeliny osiowej:
 • rolki nośne bez pierścieni bocznych, z pierścieniem wewnętrznym (ilustr. 1)
 • rolki nośne z pierścieniami bocznymi (ilustr. 2)
Rolki nośne bez pierścienia wewnętrznego muszą mieć między pierścieniem zewnętrznym a powierzchniami podparcia szczelinę osiową ≥ 0,2 mm (ilustr. 3)
SKF logo