Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla rolek nośnych może być ograniczona przez:

  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Rolki nośne SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +140°C (+280°F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 (PA66) podano w rozdziale Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:

  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od –40 do +100°C (–40 to +210 °F)
    Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) mogą być tolerowane przez krótkie okresy.
  • pierścienie ślizgowe z poliamidu 66 (PA66): od –30 do +100°C (–20 to +210 °F)
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w rolkach nośnych SKF podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF, patrz rozdział Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo