Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Termografia

Wykrywa gorące miejsca zanim staną się one przyczyną problemów

Od początku ery przemysłowej temperatura była wykorzystywana jako wskaźnik stanu maszyn. Technicy doskonale wiedzą, że nienormalna temperatura określonego elementu często wskazuje na występowanie potencjalnego problemu. W zależności od sytuacji, czasem wystarczy dotknąć maszyny ręką, aby stwierdzić, czy jej temperatura pozostaje w dopuszczalnych granicach; oczywiście jednak metoda ta ma poważne ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo, w szczególności w przypadku maszyn wirujących i urządzeń elektrycznych!

Aby uzyskać ilościową ocenę temperatury, stosowane są termometry dotykowe; jest to na pewno metoda bezpieczniejsza niż dotyk ręką, ale dotyczą jej także podobne ograniczenia ze względów bezpieczeństwa. W przypadku aplikacji niebezpiecznych i trudno dostępnych często stosowane są termometry na podczerwień.

Termometry te jednak mierzą średnią temperaturę danego obszaru, a w celu uzyskania dokładnego wyniku użytkownik często musi stanąć w pobliżu urządzenia. Termowizja pozwala dosłownie zobaczyć ciepło. Promieniowanie podczerwone emitowane przez badane urządzenie jest przekształcane przez kamerę termowizyjną w widzialny obraz.

Poszczególne wartości temperatury są obrazowane w postaci różnych barw lub odcieni szarości. Kamery termowizyjne pozwalają porównywać temperaturę na dużym obszarze, co pozwala szybko wykryć gorące miejsca, mogące stać się źródłem problemów. Jeśli uwzględnić, że koszt kamery termowizyjnej jest kompensowany przez oszczędności wynikające ze skrócenia przestojów i obniżenia kosztów utrzymania ruchu, uzyskuje się na ogół krótki okres zwrotu inwestycji.

Możliwe korzyści jakie może dać zastosowanie termografii są następujące:

  • Jest to proaktywna, bezkontaktowa i nieinwazyjna technika przeprowadzania kontroli, często doskonale nadająca się jako składnik programów prognozowanego utrzymania ruchu
  • Łatwiejsza, szybsza i bezpieczniejsza metoda wczesnego wykrywania uszkodzeń
  • Przeglądy z jej użyciem, przeprowadzane dla urządzeń, które stale pracują w tych samych warunkach, pozwalają łatwo wykryć wszelkie anomalie termiczne
  • Przeglądy mogą być przeprowadzane podczas pracy maszyn z pełnym obciążeniem, co minimalizuje zakłócenia procesu produkcyjnego
  • Możliwość przeprowadzania przeglądów trudno dostępnych urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
  • Zmniejszenie strat produkcji spowodowanych nieplanowanymi przestojami, a tym samym zwiększenie zdolności produkcyjnej i dochodowości
  • Skrócenie czasu niezbędnych planowych przestojów
  • Niższe koszty utrzymania ruchu i napraw
  • Wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń oraz średniego czasu pracy bezawaryjnej (MTBF)
  • Zwiększenie dostępności i niezawodności zakładu

Przykłady zastosowań termografii

Urządzenia mechaniczne (rys. 1)
A. Przegrzewanie się łożyska przenośnika
B. Przegrzewanie się silnika
C. Uszkodzona wykładzina ogniotrwała

Urządzenia elektryczne (rys. 2)
A. Zły styk w miejscu podłączenia kabla
B. Uszkodzone złącze bezpiecznika
C. Uszkodzenia linii rozdzielczej

Budynki (rys. 3)
A. Brak izolacji
B. Wycieki chłodnego powietrza
C. Uchodzenie powietrza

Uwaga: rysunki służą jedynie celom ilustracyjnym
SKF logo