Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tester stanu maszyny

Monitorowanie stanu maszyn prostsze niż kiedykolwiek wcześniej

Tester stanu maszyny SKF CMAS 100-SL
Tester stanu maszyny SKF CMAS 100-SL

Teraz zarówno początkujący użytkownicy, jak i specjaliści mogą łatwo, szybko i dokładnie sprawdzać stan wykorzystywanych w zakładzie maszyn wirujących. Wyposażenie personelu ds. utrzymania ruchu i operatorów w ten solidny, ergonomiczny i prosty w obsłudze przyrząd skutkuje ostrzeganiem o potencjalnych problemach w pracy maszyn z wyprzedzeniem, co pozwala unikać kosztownych awarii.

Cechy

 • Konfigurowanie i dokonywanie pomiarów przebiega sprawnie i prosto, a wyniki są prezentowane na jasnym wyświetlaczu, czytelnym zarówno w warunkach słabego oświetlenia, jak i w bezpośrednim świetle słonecznym. Dostępne jest też bezpłatne internetowe szkolenie w tym zakresie.
 • Tester stanu maszyny SKF jest lekkim, niewielkim i ergonomicznym przyrządem. Można go wygodnie przypiąć do paska lub starannie ułożyć w skrzynce narzędziowej. Zmieści się także w kieszeni. Jest wyjątkowo trwały i cechuje się stopniem ochrony IP 54, odpowiednim do eksploatacji w środowisku przemysłowym.
 • Prezentowane ostrzeżenia i powiadomienia o niebezpieczeństwie zwiększają zaufanie do diagnostyki.
 • Jednoczesny pomiar prędkości, temperatury i obwiedni przyspieszenia przekłada się na oszczędność czasu.
 • Tester stanu maszyny SKF jest wydajny, opłacalny i przyjazny dla środowiska. Czas pracy do rozładowania w pełni naładowanego akumulatora wynosi 10 godzin.
 • To wszechstronne narzędzie współpracuje z wszelkimi standardowymi przyspieszeniomierzami stałoprądowymi o czułości 100 mV/g. Możliwe jest również stosowanie opcjonalnego czujnika zewnętrznego – do obsługi trudno dostępnych miejsc oraz w celu uzyskiwania dokładniejszych i bardziej powtarzalnych wyników pomiaru.
 • Z myślą o zwiększeniu wygody obsługi przygotowaliśmy szereg wersji językowych interfejsu: angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką, portugalską i szwedzką.

Dokonywanie szeregu pomiarów za pomocą pojedynczego przyrządu Tester stanu maszyny SKF dostarcza ogólnego wskazania „prędkości” drgań, uzyskiwanego na drodze badania pochodzących z maszyny sygnałów drgań i automatycznego porównywania ich z fabrycznie zaprogramowanymi wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Przekroczenie przez wynik pomiaru wyznaczonego przez te wytyczne poziomu skutkuje wygenerowaniem alarmu – odpowiednio ostrzeżenia albo powiadomienia o zaistnieniu niebezpieczeństwa. Równocześnie trwa pomiar obwiedni przyspieszenia i zestawianie jego rezultatu z powszechnie uznawanymi wytycznymi w zakresie drgań łożysk, co ma na celu dopilnowywanie zgodności z wymaganiami norm oraz sygnalizowanie potencjalnych uszkodzeń łożysk. Tester stanu maszyny SKF mierzy także temperaturę – z wykorzystaniem czujnika na podczerwień – w celu zawiadamiania o ewentualnych nietypowych poziomach temperatury.

Dokładność, wszechstronność i pewność
W trakcie pomiaru, sygnał wejściowy z czujnika przyspieszenia tester stanu maszyny SKF jest przetwarzany na dwie różne miary charakteryzujące każdy ze zlokalizowanych w maszynie punktów pomiaru: prędkość ogólną oraz obwiednię przyspieszenia. W tym samym czasie bezstykowy czujnik na podczerwień testera stanu maszyny SKF mierzy temperaturę powierzchni w miejscu pomiaru. Jednocześnie wyświetlane są wszystkie trzy wskazania. Wskazania prezentowane na ciekłokrystalicznym (LCD) panelu przednim w zależności od ustawień systemu testera stanu maszyny SKF:

 • Miary wyrażane w jednostkach metrycznych albo brytyjskich
 • Prędkość wyrażona w mm/s (RMS – średnia kwadratowa) lub in/s (wyprowadzona wartość szczytowa)
 • Wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
 • Wskazania obwiedni przyspieszenia w gE

Tester stanu maszyny SKF CMAS 100-SL

 1. Obwiednia przyspieszenia
 2. Prędkość 
 3. Wskazanie alarmowe:
  „A” (Alert – ostrzeżenie) albo
  „D” (Danger – niebezpieczeństwo) 
 4. Grupa maszyn wg ISO 
 5. Przycisk wyboru 
 6. Przycisk przeglądania 
 7. Temperatura 
 8. Status pomiaru 
 9. Klasa obwiedni przyspieszenia 
 10. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (wskazanie 60%)
Dane do zamówień
OznaczenieCMAS 100-SL
– zawartość: 
Jednostka testera stanu maszyny SKF  
Futerał przypinany do paska 
Ładowarka z uniwersalnym zasilaczem stałoprądowym 
Podręcznik użytkownika 
Płyta kompaktowa zawierająca:  
– Pliki PDF podręcznika użytkownika w wersjach angielskiej, francuskiej, niemieckiej, portugalskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej 
– Łącze do szkolenia na platformie SKF Knowledge Center 
– Arkusz trendu testera stanu maszyny SKF (plik programu Excel) 
– Plik PDF katalogu „SKF Condition Monitoring Essentials” (Podstawy monitorowania stanu maszyn z SKF) w języku angielskim 
Dane techniczne
Czujnik drgań: 
– Wewnętrzny:Wbudowany piezoelektryczny czujnik przyspieszenia
– Zewnętrzny:Dowolny standardowy przyspieszeniomierz stałoprądowy o czułości 100 mV/g
Czujnik temperatury:Wewnętrzny czujnik temperatury na podczerwień
Pomiary: 
– Prędkość:Zakres: od 0,7 do 65,0 mm/s (RMS – średnia kwadratowa) albo od 0,04 do 3,60 in/s (równoważna wartość szczytowa), zgodnie z wymaganiami normy ISO 10816-3
 Częstotliwość: od 10 do 1000 Hz, zgodnie z wymaganiami normy ISO 2954
– Obwiednia przyspieszenia:Zakres: od 0,2 do 50,0 gE
 · Częstotliwość: Zakres zbliżony do pasma 3 (od 500 do 10 000 Hz)
– Temperatura:Zakres: od –20 do +200°C (od –5 do +390°F)
 Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni: 2°C (4°F)
 Odległość: Niewielki zakres – maksymalnie 10 cm (4 in) od obiektu
Zakres temperatury pracy:W toku eksploatacji: od –10 do +60°C (od +15 do +140°F)
 W trakcie ładowania: od 0 do +40°C (od +30 do +105°F)
Temperatura przechowywania: 
– Przez okres krótszy niż jeden miesiąc:od –20 do +45°C (od –5 do +115°F)
– Przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, ale nie dłużej niż przez sześć miesięcy:od –20 do +35°C (od –5 do +95°F)
Wilgotność:95% wilgotności względnej bez kondensacji
Obudowa:IP 54
Świadectwa:CE
Próba spadowa:2 m (6,6 ft)
Masa:125 g (4,4 oz)
Wymiary: 
– Długość:200,0 mm (7,90 in)
– Szerokość:47,0 mm (1,85 in)
– Wysokość:25,4 mm (1,00 in)
Trwałość baterii:10 godzin do zaistnienia potrzeby powtórnego naładowania (do 1000 pomiarów)
– Z czujnikiem zewnętrznym:Mniejsza o maksymalnie 55%
Obsługiwane czujniki zewnętrzne:Wszystkie standardowe przyspieszeniomierze stałoprądowe o czułości 100 mV/g
Zasilanie czujnika zewnętrznego:24 V prądu stałego przy 3,5 mA
Dane techniczne ładowarki:Uniwersalna AC/DC, z wtykiem do gniazdka ściennego
 Wejście: od 90 do 264 V prądu przemiennego, od 47 do 60 Hz
 Napięcie wyjściowe: 5 V prądu stałego, regulowane
 Całkowite naładowanie po upływie 3 do 4 godzin
SKF logo