Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego SKF MARLIN wersja 4.5

Oprogramowanie sprzętowe SKF MARLIN wersja 4.5 jest kompatybilne z modelami urządzeń SKF MARLIN z serii CMDM 6200, 6400 i 6500. Jest również kompatybilne z oprogramowaniem SKF Machine Analyst/Inspector w wersji 3.2 lub nowszej. SKF @ptitude Inspector/Analyst w wersji 5.0 jest wymagany do gromadzenia danych FFT. Niniejsze uaktualnienie zawiera także wersję 6.3 oprogramowania sprzętowego bezprzewodowego detektora stanu maszyn (WMCD).

SKF MARLIN jest dostępny tylko dla tych klientów, którzy zakupili plan wsparcia produktu Premier (PSP).

Nowe właściwości

 • Dane widmowe FFT: SKF MARLIN w wersji 4.5, stosowany wraz z bezprzewodowym detektorem WMCD, umożliwia klientom przechwytywanie i zapis widm FFT. Te dodatkowe dane FFT są przechwytywane automatycznie podczas normalnego zbierania danych za pomocą urządzenia SKF MARLIN/WMCD. Dane FFT są zapisywane przez menedżera danych SKF MARLIN i automatycznie przesyłane do programu SKF @ptitude Inspector w wersji 5.0, który może przeprowadzać dalszą analizę widm FFT i wyznaczać ich trendy.
 • Tryb eliminacji komunikatów: (Zawarty w wersji 4.5) Ta funkcja może być aktywowana przez operatora z uprawnieniami administratora systemu. Tryb eliminacji komunikatów (Message suppression mode - MSM) może znacznie skrócić czas gromadzenia danych eliminując wyświetlanie pytań, które są często powtarzane w trakcie zbierania danych.
 • Punkty dotyczące zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem (Energy Sustainability Management - ESM): Wykorzystując punkty dotyczące ESM podczas obchodów inspekcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania SKF MARLIN w wersji 4.5 klienci mogą obliczać miesięczne i roczne zużycie energii sprężonego powietrza i jej koszt, a także straty sprężonego powietrza i związane z nimi koszty. Ponad 70% wszystkich producentów wykorzystuje systemy sprężonego powietrza. Nieszczelności w tych systemach mogą być znaczącym źródłem marnotrawstwa energii i strat finansowych.
 • Ekran powitalny dostosowywany do potrzeb klienta: Klienci mogą obecnie w prosty sposób dodać logo swojej firmy, lokalizację zadania itp. do ekranu powitalnego programu SKF MARLIN.
 • Dołączalność: Możliwość podłączania ręcznych czytników etykiet RFID serii CMRF 6500 do czujników SKF MARLIN serii CMDM 6500. Także możliwość połączenia bezprzewodowego termometru na podczerwień i czujników SKF MARLIN serii CMDM 6200, 6400 i 6500.

Więcej informacji na temat tej wersji oprogramowania można uzyskać u lokalnego przedstawiciela SKF.

Aby zainstalować oprogramowanie sprzętowe SKF MARLIN w wersji 4.5:
 1. Pobierz plik oprogramowania sprzętowego z sekcji Pobieranie plików umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony ("Oprogramowanie sprzętowe SKF MARLIN 4.5").
 2. Do instalacji uaktualnienia potrzebne jest hasło. Kliknij tutaj, aby wypełnić i wysłać formularz żądania hasła. Dział Obsługi Klienta SKF prześle w odpowiedzi hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem CSG-USA@skf.com.

Uwaga: Do przesłania formularza żądania przesłania hasła wykorzystany zostanie Twój domyślny program poczty elektronicznej. Jeżeli Twój program poczty elektronicznej nie przesyła poprawnie formularza z powyższego łącza, aby otrzymać hasło prześlij pocztą elektroniczną niżej wymienione informacje na adres CSG-USA@skf.com.
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Firma
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Numer identyfikacyjny jednostki SKF MARLIN
 • Numer seryjny SKF MARLIN 

Jeżeli nie można pobrać pliku oprogramowania sprzętowego SKF MARLIN wersja 4.5 za pomocą niniejszej usługi on-line, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.

SKF logo