Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie układowe SKF Multilog IMx, wersja 6.1

Wersja 6.1 oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx stanowi aktualizację oprogramowania układowego IMx rozszerzającą zakres obsługiwanego sprzętu o model SKF Multilog IMx-8. Nowe i usprawnione funkcje związane z przewidzianymi zastosowaniami IMx-8 oferuje ona w odniesieniu do wszystkich wariantów IMx: IMx-S, IMx-W, IMx-B, IMx-C, IMx-P, IMx-T oraz IMx-M.
Cechy i funkcje wersji 6.1
Zalety tego oprogramowania układowego:

Udoskonalenia pod względem identyfikacji oraz parametrów pracy:
 • Dodany typ urządzenia IMx-8.
 • Identyfikator urządzenia w zakresie do 9999 (wcześniej do 255).
 • Zmienne systemowe identyfikacji sprzętu i oprogramowania układowego wykorzystywane przez program @ptitude Observer i aplikację IMx Manager automatycznie.
 • Szybsze uruchamianie i aktualizowanie oprogramowania układowego.
 • Wykorzystanie mocy procesora przy korzystaniu z funkcji zapisu zdarzeń (Event Capture) zmniejszone nawet o 20%.
 • Krótsze opóźnienia przekaźników, diod oraz interfejsów zewnętrznych.
 • Do 10% szybsza praca z wieloma punktami oraz dużą liczbą pomiarów na sekundę.
 • Rozszerzony zakres rozruchowego testu SDRAM, obejmujący więcej potencjalnych usterek magistrali oraz układu scalonego.
 • Bufory danych IMx-8 w EMMC (16 MB na wydarzenia, 1 GB na trendy, 1 GB na przechwytywanie). Przepustowość na kanał ponad 300-krotnie większa niż w dotychczasowych urządzeniach IMx. Do 30 zapisów maksymalnej wielkości – albo więcej, zależnie od konfiguracji.
Ogólne udoskonalenia komunikacyjne:
 • Usprawnione wydruki DNS.
 • Reset sprzętowego układu alarmowego łączności ethernetowej w razie niewykrycia sterownika.
 • Statystyki ethernetowe udoskonalone, wydruki straty pakietu ograniczone.
 • Nowa fabryczna konfiguracja systemu IMx-8 z domyślną łącznością inicjowaną przez serwer i DHCP, przekładającą się na niezwłoczne łączenie z sieciami lokalnymi z DHCP.
 • Połączenie samodzielne oraz inicjowane przez serwer (w urządzeniu serwer nieskonfigurowany).
 • Informowanie o sieciach w przypadku połączeń inicjowanych przez serwer.
 • Możliwy odbiór adresu serwera NTP przez DHCP. Używanie pierwszego adresu NTP podawanego przez serwer DHCP.
 • Łączność z IMx-8 w standardzie Bluetooth niskoenergetycznym (BLE) za pośrednictwem klucza sprzętowego USB BLED112.

Udoskonalenia pod względem łączności w standardzie Modbus:

 • Usprawnienie ramkowania Modbus/RTU z myślą o użytku w połączeniu z innymi urządzeniami podległymi.
 • W trybie urządzenia podległego Modbus możliwy odczyt zwrotny rejestrów.
 • Rejestry stanu Modbus 29–30 (wcześniej zarezerwowane).
 • Obsługa Modbus/TCP.
 • Eksport zmiennoprzecinkowy w trybie urządzenia podległego Modbus z wykorzystaniem opcji MBOUT.
 • Elastyczniejsze konfigurowanie importowania danych w trybie urządzenia głównego Modbus.

Udoskonalenia pod względem zapisu zdarzeń (Event Capture):

 • Zapisywanie szeregu zdarzeń jeszcze przed przesłaniem na serwer zdarzeń zapisanych wcześniej, z możliwością przechowania także przez okres awarii zasilania. Przy zapełnieniu pamięci nowe zdarzenia niezapisywane – dla zachowania zdarzeń źródłowych w razie zalewu zdarzeniami następczymi.
 • Opcjonalny filtr górnoprzepustowy (AC) na poziomie 0,0625, 0,125, 0,25 lub 0,5 Hz dla punktu zapisu zdarzenia.
 • Możliwość ustalania zakresu pełnej skali (przy użyciu filtra górnoprzepustowego) przez punkt zapisu zdarzenia dla uzyskiwania wyższej rozdzielczości sygnałów o niewielkiej amplitudzie. 
 • Faktyczna ogólna wartość szczytowa do dyspozycji punktu zapisu zdarzeń (przy użyciu filtra górnoprzepustowego).
 • Przekaźnik alarmowy do dyspozycji grupy zapisu zdarzeń. 
 • Reakcje przekaźnika szybsze przy korzystaniu z faktycznej wartości szczytowej. Pobudzenie IMx w ciągu 100 ms przy grupie zapisu zdarzeń gotowej do wyzwolenia.

Udoskonalenia pod względem rozwiązywania problemów i w zakresie wsparcia:

 • Zmienna systemowa temperatury urządzenia.
 • Kontrolna zmienna systemowa stanów zasilania przez złącze Ethernet (PoE) i pomocniczego zasilania prądem stałym (Aux DC).
 • Przycisk awaryjny IMx-8 przełączający w „bezpieczny” tryb utrzymania bez konfiguracji, podobny trybowi awaryjnemu systemu Windows, umożliwiającemu rozwiązywanie problemów bez potrzeby usuwania konfiguracji czy danych.
 • Samoczynne monitorowanie większej liczby parametrów niż dotąd, zdolne wykrywać przeciążanie zasilania przez przekaźniki (powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie).
 • Ogólne udoskonalenia trybu próbnego:
 • Konfigurowalne uwzględnianie usterek systemowych przez przekaźnik lub diodę systemową. Opcjonalne uwzględnianie wykrywanych wad kabli i przypadków wykroczenia poza ustalony zakres. Uwzględnianie punktów z kanałów wirtualnych (np. błędu łączności Modbus).
 • Usprawnienie wsparcia za sprawą weryfikowalności zapewnianej przez nagłówek atrybutu danych użytkownika w konfiguracji pomiarów.
 • Możliwość stosowania trybu serwisowego do SAT przy pomocy aplikacji IMx Manager.

Zgodność z oprogramowaniem i aplikacjami SKF:

 • SKF @ptitude Observer 10.2 (obsługa w ograniczonym zakresie aż do wersji 7.0)
 • SKF @ptitude Analyst 9 – wydanie poprawione 1 (MR1) 
 • SKF IMx-M Manager 2.1.10
 • SKF IMx Manager do systemów iOS i Android 1.0
Instrukcja pobierania wersji 6.1
 1. Pobierz spakowany plik oprogramowania sprzętowego – „Oprogramowanie sprzętowe SKF Multilog IMx, wersja 6.1” – z sekcji „Pobierz pliki” umiejscowionej w prawej kolumnie niniejszej strony, na pulpit lub do folderu tymczasowego swojego komputera.
 2. Wypakuj z pobranego archiwum ZIP plik IMx-6.1.
 3. Kliknij tutaj, aby wypełnić i przesłać formularz informacji o kliencie – umożliwi nam to zaktualizowanie wpisów dotyczących Twoich zasobów.
Jeżeli nie udaje Ci się pobrać oprogramowania sprzętowego SKF Multilog IMx w wersji 6.1 za pomocą niniejszej usługi online, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.
SKF logo