Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Formularz autoryzacji zwrotu

Kliknij tutaj, aby wystąpić o Autoryzację Zwrotu (Return Authorization - RA) dla produktu SKF do monitorowania stanu przesyłanego w celu naprawy lub kalibracji.

Uwaga: Niektórzy klienci mają zainstalowany program zapory ogniowej (firewall), który uniemożliwia automatyczne przesłanie formularza. W takich przypadkach prosimy zapisać wypełniony formularz, a następnie wysłać go pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres CoMoRA-USA@skf.com. Administrator SKF skontaktuje się wówczas z Państwem w ciągu 24 godzin roboczych i poda numer RA.
SKF logo