Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector
Aplikacja SKF Microlog Inspector jest najnowszym, najbardziej zaawansowanym systemem opracowanym przez SKF do zapisu danych podczas kontroli maszyn i urządzeń. Poprzednio operatorzy korzystali z systemu SKF MARLIN , który zastępował słowne lub papierowe sprawozdania z obchodów kontrolnych, dokumentując obserwacje i dostarczając dokładnych, spójnych i sprawdzalnych informacji. SKF Microlog Inspector przenosi proces obchodów kontrolnych na nowy, wyższy poziom.

Stając się prawdziwie niezależną aplikacją, SKF Microlog Inspector wykorzystuje inną, znacznie prostszą metodę komunikacji. Na nowo zaprojektowane wyświetlacze prezentują zbierane dane i wyniki w bardziej intuicyjny i łatwiejszy do wykorzystania sposób.

Aplikacja SKF Microlog Inspector może być instalowana na różnych komputerach przenośnych pracujących z systemem operacyjnym Windows Mobile. Aplikacja SKF Microlog Inspector nie jest już całkowicie uzależniona od transferu danych przez łącza USB, może transmitować dane poprzez sieć LAN, WiFi, a nawet komórkowe sieci transmisji danych (3G/GPRS).

Wyjście poza środowisko produkcyjne

System SKF Microlog Inspector nie jest ograniczony do pracy wyłącznie w środowisku produkcyjnym i może obsługiwać inspekcje dotyczące realizacji harmonogramu prac, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (Occupational Safety and Health Association - OSHA) i inne kontrole dotyczące wymagań ze strony organów nadzoru lub wewnętrznych wymagań firmy.

Komunikacja w obrębie całego przedsiębiorstwa

Oprogramowanie SKF @ptitude Inspector umożliwia prowadzenie bardziej wnikliwej analizy oraz utrzymanie komunikacji pomiędzy pionem operacyjnym, utrzymaniem ruchu, działem technicznym i zarządem zakładu.

Gdy system jest stosowany wraz z bezprzewodowym detektorem stanu maszyn (Wireless Machine Condition Detector - WMCD), zebrane dane dotyczące drgań maszyny umożliwiają wczesne wykrycie potencjalnych problemów pojawiających się w zakresie niskich, średnich i wysokich częstotliwości. Rutynowe zbieranie danych dotyczących drgań maszyny podczas obchodów kontrolnych udostępnia dane na temat stanu maszyny gromadzone w regularnych odstępach czasu i eliminuje konieczność przeprowadzania dodatkowych pomiarów kontrolnych, co pozwala personelowi utrzymania ruchu skupić się na naprawach planowych.

Aplikacja autonomiczna lub systemy preinstalowane

Oprogramowanie SKF Microlog Inspector jest dostępne jako aplikacja autonomiczna lub jako oprogramowanie preinstalowane na odpornym na wstrząsy, wysokowydajnym komputerze przenośnym. SKF Microlog Inspector łączy prostotę obsługi z zaawansowanymi technologiami, które automatyzują proces przeprowadzania kontroli w zakładzie praktycznie dowolnego typu.

Systemy SKF Microlog Inspector I-Pro i S-Pro

Te odporne na wstrząsy, wydajne komputery przenośne są dostarczane jako systemy preinstalowane z zainstalowaną aplikacją SKF Microlog Inspector. Urządzenia I-Pro (rys. 1) i S-Pro (rys. 2, rys. 3) oferują zaawansowaną technologię i ergonomiczną konstrukcję, co ułatwia proces przeprowadzania rutynowych kontroli i zwiększa ich efektywność.

Więcej informacji na temat aplikacji SKF Microlog Inspector i systemów preinstalowanych można znaleźć w Arkuszu danych aplikacji SKF Microlog Inspector.

Rozszerzona rzeczywistość wiąże silniej system SKF Microlog Inspector z realnym życiem

Kliknij łącze "SKF Microlog Inspector ad" w prawej kolumnie aby zobaczyć, w jaki sposób system SKF Microlog Inspector budzi się do życia dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Pobierz wersję aplikacji "Aurasma" dla systemu Apple lub Android, zeskanuj za pomocą inteligentnego urządzenia przenośnego kod QR z reklamy i obejrzyj w swoim urządzeniu całą reklamę za pośrednictwem aplikacji Aurasma, aby zobaczyć, jak system SKF Microlog Inspector budzi się do życia.

Proces "Niezawodność w oparciu o pracę operatora" (Operator Driven Reliability - ODR)

W ramach programu ODR operatorzy uzyskują, dzięki technologiom automatyki, możliwość zapisu obserwacji osiągów maszyn, parametrów procesu i warunków pracy maszyn o krytycznym znaczeniu.

Aplikacja SKF Microlog Inspector zachęca do podjęcia działań naprawczych gdy obserwowane warunki odbiegają od ustalonych, co często pozwala zapobiec pojawieniu się poważniejszego problemu.

Produkty z zakresu zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem

Zespół zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem (Energy and Sustainability Management - ESM) stanowi w firmie SKF "Centrum doskonałości", dostarczające dla poszczególnych zakładów SKF oraz dla klientów usługi i rozwiązania pomagające w osiągnięciu i utrzymaniu oszczędności energii. Zespół oferuje cały szereg produktów, usług i rozwiązań.

Dowiedz się więcej o produktach z zakresu zarządzania zużyciem energii i zrównoważonym rozwojem.

E-aktualności systemu SKF Microlog Inspector

Bądź na bieżąco i poznaj najnowsze wiadomości dotyczące systemu SKF Microlog Inspector otrzymując nasze kwartalne wydania E-aktualności systemu SKF Microlog Inspector.
SKF logo