Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

WinAST 8800

System do automatycznego testowania uzwojeń

WinAST 8800
Producenci stojanów, cewek, alternatorów, wirników i innych rodzajów uzwojeń silników elektrycznych potrzebują zaawansowanych, niezawodnych i sprawdzonych systemów testujących. Jeśli wymagana jest możliwość przeprowadzenia powszechnie stosowanych testów elektrycznych w pośrednich fazach produkcji za pomocą jednego, zbudowanego na zamówienie zautomatyzowanego urządzenia testującego, należy pomyśleć o systemie automatycznego testowania uzwojeń SKF WinAST.

Testy wysokonapięciowe HiPot, udarowy i skompensowany temperaturowo pomiar rezystancji to standardowe możliwości tego systemu. Test kierunku obrotu stanowi opcję przydatną do testowania stojanów i cewek magneśnicy. Ponieważ każdy tester jest montowany na zamówienie, zgodnie ze specyfikacją klienta, jego możliwości nie ograniczają się do wymienionych wyżej; dostępne są także inne funkcje.

Działanie testera WinAST 8800

Systemy WinAST testują nie tylko wytwarzane produkty, testują one także same procesy wytwarzania. Monitorowanie trendów występujących w procesie produkcyjnym pozwala na przewidywanie mogących pojawić się problemów. System WinAST wyróżnia się spośród innych systemów testowania uzwojeń oprogramowaniem zapewniającym wysoką czułość testów, komputerowe sterowanie, automatyczną analizę wyników i generowanie raportów. Komputer testera WinAST 8800 sprawia, że testowanie przebiega w zasadzie automatycznie.
  • Łatwość użycia: W celu przeprowadzenia testu uzwojeń należy stworzyć główny plik danych. W systemie ładowanym ręcznie operator uruchamia poszczególne testy za pośrednictwem oprzyrządowania testera. Po zakończeniu każdego testu na ekranie komputera i na konsoli operatora wyświetlany jest rezultat testu. Tester WinAST może zostać zintegrowany ze zautomatyzowana linią produkcyjną z automatycznym oprzyrządowaniem i interfejsem komunikacyjnym łączącym tester ze sterownikiem P_LC (lub głównym komputerem sterującym procesem produkcji).
  • Uzwojenie wzorcowe nie jest wymagane: Podczas rutynowych testów produkcyjnych nie jest konieczne podłączanie uzwojenia wzorcowego. Przy zmianie produkowanego modelu operator nie musi wprowadzać wartości napięć testowych ani tolerancji wyznaczających zakres akceptacji wyników testu, co daje oszczędności czasu. Parametry testów można z góry zaprogramować wprowadzając je do pliku głównego. Programowanie testów dla poszczególnych modeli uzwojeń zajmuje tylko kilka minut. Program testera WinAST udostępnia prosty interfejs sterowany za pomocą rozwijalnego menu. Użytkownik jest zachęcany do wprowadzania wszystkich niezbędnych informacji. Po zdefiniowaniu pliku głównego jest on trwale zapisywany. Następnie poszczególne testy przebiegają automatycznie, zgodnie z kolejnością określoną w tym pliku.
  • Testy AC i DC: Podczas testów AC/HiPot (wysokonapięciowych) tester WinAST wykorzystuje detekcję wyładowań łukowych do wykrywania zwarć doziemnych lub zwarć pomiędzy uzwojeniami, które w przypadku stosowania technik pomiaru średniej wartości prądu mogłyby pozostać niewykryte. Urządzenie ma także możliwość stosowania kompensacji pojemnościowej. Podczas tego testu mierzona jest rezystancyjna część prądu upływu, a nie cały prąd. Testy DC HiPot sprawdzają stan izolacji systemu za pomocą przyłożonego wysokiego napięcia stałego (DC). Prądy upływu są w tym przypadku raczej rzędu mikroamperów niż miliamperów.
  • Test udarowy: Wysokonapięciowy test udarowy lub impulsowy wykrywa ewentualne problemy z izolacją pomiędzy zwojami, cewkami i uzwojeniami dla poszczególnych faz. Testy udarowe mogą wykryć także inne usterki zmieniające indukcyjność uzwojeń, takie, jak nieodpowiednio wyżarzone blachy rdzenia lub odwrotne podłączenie cewek. Test udarowy pozwala także wykryć wyładowanie koronowe spowodowane słabą wytrzymałością izolacji.
  • Test rezystancji: Test rezystancji wykrywa niewłaściwą liczbę zwojów, niepewne połączenia, źle oznakowane doprowadzenia i nieodpowiednie przekroje zastosowanych przewodów. Dzięki zastosowaniu układu mostka Kelvina pomiary niewielkich rezystancji uzwojeń są dokładne i powtarzalne. Pomiary rezystancji są korygowane ze względu na temperaturę i sprowadzane do wartości dla temperatury 25 °C (77 °F).
  • Kierunek obrotu: Opcjonalny test kierunku obrotu jest przeznaczony do testowania stojanów. Dostępne są zarówno czujniki indukcyjne jak i działające na zasadzie efektu Halla. Test ten może w pewnych przypadkach wykrywać także błędne połączenie uzwojeń.

Raporty i statystyki

Raporty mogą być wyświetlane na ekranie monitora, drukowane, zapisywane na dyskietkach lub na dysku twardym albo tez przesyłane poprzez sieć komunikacyjną. Raport oraz wykresy zawierają między innymi informacje na temat wartości średnich, odchyleń standardowych i liczby defektów.

Oprzyrządowanie

Wszystkie testery WinAST są wyposażone w standardowe pulpity sterownicze, wyłączniki bezpieczeństwa z blokadą i zaciski szczękowe (o ile nie zostanie zamówione inne oprzyrządowanie, wykonywane na zamówienie). Dostępnych jest wiele różnych systemów oprzyrządowania dla pojedynczych i podwójnych stanowisk. Ponadto uchwyty mocujące testera mogą być wykonane na zamówienie w zależności od specyfikacji badanych uzwojeń. Więcej informacji na temat uchwytów mocujących można uzyskać u lokalnego przedstawiciela SKF.

Wysokonapięciowa opcja testera WinAST

Dostępna jest wysokonapięciowa wersja testera WinAST przeznaczona do testowania cewek o małej indukcyjności i stojanów silników o mocy większej niż 500 kW lub napięciu większym niż 575 V AC. Szczegółowe dane na temat tego urządzenia można znaleźć w jego specyfikacji.
SKF logo